Промени в Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“ предлага служебното правителство.

Причината е, че от 2015 г. до сега е установено, че има кандидати, които се явяват многократно на конкурси и които не покриват минималните изисквания за назначаване на държавна служба в Агенцията.

Така, на практика, едни и същи лица, макар да не бъдат назначавани на служба в Агенцията, тъй като на всеки един от конкурсите не успяват да преминат изискуемите елиминаторни прагове на отделните конкурсни етапи, с участието си успяват да повлияят индиректно върху класиранията на останалите кандидати чрез балообразуването
 
Наред с това, многократното явяване на едни и същи неуспешни кандидати води до повишаване на административната тежест за провеждащия конкурса орган, който има задължението да изучава, оценява и проучва кандидатите.

Посочените дейности са свързани както с ангажирането на кадрови и времеви ресурс, така и с разходването на финансови средства, необходими за провеждане на конкурсната процедура, пише в мотивите към промените в наредбата.

Забрана за работа на друго място след като напуснем

Затова се предлага да не се допускат до участие в конкурс кандидати, които не са преминали елиминаторните прагове при участието си в предишен конкурс по тази наредба, проведен до 2 години преди настоящия.
 

istock
istock

С въвеждането на предложения текст ще се намали административната тежест за провеждащия конкурсната процедура орган, респективно ще се ограничи разходването на средства във връзка с процедурата, както и ще се даде възможност на отпадналите кандидати да положат необходимите усилия, за да покажат по-добри резултати в бъдеще, пише още в мотивите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg