В България и не само у нас проблемът на повечето работодателите е, че няма достатъчно работна ръка. Работещите стават все по-малко и по-малко, поради факта, че самото население на България с топи с всеки един ден.

Отрицателният прираст в страната ни е факт от десетилетия назад. Това е една от причините работодателите да търсят всякакви форми на разпределение на работното време за своя персонал, с цел да обезпечат липсата на кадри и едновременно с това да успеят да обгрижат кадрово производствените процеси в отделните предприятия и учреждения.

Нови правила, ако шефът иска да сме дежурни или на разположение

Един от механизмите, които законът позволява е чрез разпоредбите относно сумираното отчитане на работното време. Друг е въпросът, че законодателството в тази сфера трябва да бъде усъвършенствано, за да бъде в синхрон с европейските норми, регулиращи тези процеси, но това ще обсъдим в следващи текстове по темата.

В настоящата статия, експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов дава разяснения относно възможностите за допълнителни плащания на работещите на сменен режим на работа.

istock
istock

Често в практиката се ползва сумирано отчитане на работното време със съответните графици за работа. Графиците за работа са поименни и това е причината те да служат както за разпределение на работниците и служители в сменен или друг режим на работа, така и за документиране, справки и анализи във връзка с отчитане на работното време и заплащане на положения труд. Графикът следва да е изготвен, съобразно възможността за равномерно натоварване на работещите и съобразен с осигуряването на нормалната продължителност на работното време и недопускане, доколкото е възможно, на полагане на извънреден труд.

Работодателят информира веднага, ако има промяна в трудовия ни договор

При работата на смени, често е необходимо да бъде полаган нощен труд. Доплащане за работа през нощта. За положения от работника нощен труд той има право на допълнително възнаграждение за всеки отработен нощен час или за част от него. Това допълнително възнаграждение се дължи и на лицата, наети за работа само през нощта. Без значение е и дали смяната е нощна или смесена, тъй като се доплаща за всички отработени часове, попадащи в диапазона 22,00 часа - 06,00 часа.

Да не забравяме, че законът урежда правото на отделно възнаграждение за работа на официални празници. Такова заплащане се дължи за всички случаи на работа през дните на официални празници и е без значение дали дните са включени, или съответно не са включени в графика на работните смени. Гарантираният размер за час е не по-малко от 100% увеличение на заплащането, а конкретното число за фирмата отново е част от вътрешните правила за работната заплата.

istock
istock

Също така в закона е регламентирано и правото на доплащане за положен извънреден труд, като са определени и гарантираните минимални размери. При сумираното отчитане на работното време доплащането е с минимум 50 на сто от основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер. Установяването на положен извънреден труд става чрез съпоставяне на фактически отработените дневни часове за месеца с месечната норма работни часове за същия месец.

Хората отказват да работят дистанционно

При сумирано отчитане на работното време това сравнение се извършва за целия период на сумиране след неговото приключване.

Документите, от които се извлича информация за доказване правото на допълнително заплащане, са графиците за работа на смени, които следва да бъдат поотделно за всички месеци, първичната отчетност за отработеното време, специалната книга за извънреден труд, формата за отчитане на нощния труд, както и други документи, регламентирани в правилника за вътрешния трудов ред на фирмата.

Справка:

чл. 261 КТ и чл. 8 НСОРЗ

чл. 262, чл. 264 от Кодекса на Труда


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg