Работодателят няма право да задължава работниците да се ваксинират. Това посочва експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов в безплатното издание "Справочник за трудовите права на работещите българи 2021 г."

Изданието може да бъде изтеглено от портала за консултации www.mywork.bg тук: https://mywork.bg/spravochnik-trudovi-prava/ и е поредната крачка в мисията на платформата и екипа й да бъде в помощ на всеки, имащ нужда от достъп до трудовоправна информация, която е актуална, компетентна и проверена, съобщиха от платформата.

Най-актуалните въпроси за трудовите ни права през 2021 г. са събрани от експерта по трудово право д-р Тодор Капитанов. Разгледани са над 50 въпроса и казуси, посочени като най-търсени от служителите през 2021г. от автоматизираната безплатна платформа за трудово право - mywork.bg.

Задължават още професии да имат зелен сертификат

Тодор Капитанов посочва, че не са рядкост случаите, в които работещите са подложени на меко казано некоректно поведение от страна както на ръководителите си, така и на други колеги на работно място относно индивидуалното решение на всеки да се ваксинира, или не. Става въпрос не само за натиск чрез заплахи за недопускане до работа, намаляване на доходи, лишаване от придобивки в работата, а дори и за подмятания, намеци и пр. за действие в едната или другата посока, посочва експертът.

istock
istock

Той допълва, че ваксинирането срещу коронавирус (или срещу каквато и да е друго заболяване) е доброволно и право на всеки човек е да направи личен избор. Личният избор може да бъде продиктуван от всякакви причини - здравословни, религиозни, семейни, професионални и всякакви други причини, които са обективни или субективни и никой няма право да оказва влияние чрез натиск върху тях, пише в безплатното издание.

Правото на труд е уредено от редица международни, европейски и национални закони, като това право абсолютно никъде не е обвързано с решението на гражданите и предприетите от тях действия за ваксиниране или не, посочва експертът.

Той припомня, че Всеобща декларация за правата на човека сочи, че всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица. Там е уточнено също, че всеки човек, без каквато и да е дискриминация, има право на равно възнаграждение за равен труд. Уреден е и въпросът, че всеки, който се труди, има право на справедливо и задоволително възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществуване, съответстващо на човешкото достойнство и допълнено, ако това е необходимо, с други средства за социална защита.

Трябва ли ми Зелен сертификат за работа

Съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз, всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото здраве и сигурност и зачитат достойнството му.

istock
istock

Гражданите имат право на труд, а държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. Държавата също така създава условия за осъществяване на правото на труд на хората с физически и психически увреждания и всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа, пише в отговора на въпроса, поместен в безплатното издание.

Спрямо Конституцията на Република България гражданите имат право на труд, а държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право и създава условия за осъществяване на правото на труд на хората с физически и психически увреждания. Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа като работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон, посочва д-р Тодор Капитанов.

Уточнява се, че българското законодателство забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени
в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

istock
istock

Съгласно Закона за защита от дискриминация тормозът на основа на изброените по-горе признаците се смята за дискриминация. "Тормоз" е всяко нежелано поведение на основата на дискриминационните признаци, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда, посочва експертът.

Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител. При неизпълнение на това задължение, работодателят носи отговорност по Закона за защита от дискриминация за актове на дискриминация, извършени на работното място от негов работник или служител.

В подобни ситуации имате право да подадете жалба и пред Комисията за защита от дискриминация, в случай че по-висшестоящият орган не предприеме проверка по вашия случай, съветва експертът.

Органът, който отговаря за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите е Комисията за защита от дискриминация. Тя е специализиран държавен орган, който осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация или други закони, уреждащи равенство в третирането.

При всички случаи бихте могли да подадете сигнал и до териториалната дирекция "Инспекция по труда", придружен с подробна информация по случая, посочва експертът.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg