По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15,1%, а разходите за заплати се повишават с 15,8% спрямо същото тримесечие на предходната година.

Увеличението на разходите за труд в индустрията през третото тримесечие е с 16,6% спрямо година по-рано, в сферата на услугите - с 13,9%, а строителството  - със 17 на сто.

По икономически дейности през периода юли - септември 2023 г. най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2022 г. е регистриран в икономическите сектори "Образование" - ръст с 21,9%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - скок с 18,8% и в "Транспорт, складиране и пощи" - със 17,4 на сто.

Защо бизнесът се оплаква от недостиг на квалифицирани кадри

В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през третото тримесечие на 2023 г. се увеличават с 15,8% спрямо същото тримесечие година по-рано, а на другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11,5 на сто.

В рамките на ЕС само в Хърватия е отчетено по-солидно нарастване на разходите за заплати през третото тримесечие на 2023 г. (повишение с 16,2%), докато осреднения растеж в Европейския съюз е едва с 5,7 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо третото тримесечие на 2022 г. варират от повишение с цели 23,8% в сектор "Образование" до повишение с едва 7,6% в "Други дейности".

Финансист: Възнагражденията на българите през 2023 г. се покачват

Индекс на общите разходи на работодателите за труд в % (Календарно изгладени, 2016 = 100)За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg