Какво представлява препоръката за работа, има ли значение нейното съдържание за формирането на заплатата и длъжен ли е работодателят да издаде подобен документ на работника или служителя? На тези въпроси отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Препоръката за работа е информация за работника или служителя, предоставена от независим, външен източник. Този източник обикновено е бивш работодател, пряк ръководител, колега или клиент, който може да каже нещо положително за работещия и е добре запознат с професионалните му качества и постижения.

Кое е определящо за нивото на заплащането ни

Препоръката е кратък текст, обикновено от половин до една страница, описващ професионален опит, умения и качества по положителен начин. Целта на препоръката е да обясни на евентуалния бъдещ работодател защо трябва да избере конкретен кандидат за работа и какво го прави подходящ за позицията, за която кандидатства.

istock
istock

В закона няма изрично разпоредба, задължаваща работодателите да изискват от кандидатите за работа предоставяне на препоръка от предходна работа или да се съобразяват с описаното в нея при предложение на работна заплата за определена длъжност. Препоръката сама по себе си може да бъде повод за договаряне на по-високо възнаграждение от страна на работника и е въпрос на взаимно разбирателство дали тя е фактор за работодателя, при формиране на конкретната сума за работна заплата.

Обезщетение при постъпване на работа с по-ниско заплащане

Спрямо Кодекса на труда в България, по писмено искане на работника или служителя, работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането.

Четиринадесетдневният срок за изготвяне и предоставяне на документа тече от деня, следващ деня, в който работодателят е получил писменото искане на работника или служителя. Срокът е в календарни дни. В писменото искане на работника или служителя следва да е посочен видът на факта, чието удостоверяване се иска, като няма задължение искането да се мотивира, нито да се посочват целите, за които е необходим документът.

istock
istock

Издаването на документа означава неговото подготвяне, подписване, подпечатване, извеждане и предаване на лицето по надлежния ред - да му бъде връчен лично срещу подпис или изпратен с препоръчано писмо с обратна разписка, т.е. така че работодателят да може да удостовери връчването, в случай че се наложи.

Може ли да се повиши заплатата ни по време на отпуска

По писмено искане на работника или служителя, работодателят е длъжен в 14-дневен срок от искането да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

Справка:

чл. 128а, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 128а, ал. 2 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg