В свободния пазар нивото на заплащане се определя от комбинация от фактори, които включват интересите както на работодателите, така и на служителите.

Дали водещ фактор е общият стандарт на живота в дадена страна, или има и други такива, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

В трудово-правен аспект цената на труда се определя от елементите и параметрите, които се съдържат в индивидуалния трудов договор между работника/служителя и работодателя.

Всеки пети у нас работи на минимална заплата

Въпросът с нивото на заплащане на отделните длъжности и и професии става все по-наболял с отпадането на препятствията пред мобилността на работната сила. Това най-добре се вижда в рамките на Европейския съюз, където пазарът на труда се интернационализира, а това от своя страна води до миграция на кадри към страните, където трудът е по-високо платен.

istock
istock

В страните, където средните доходи са все още доста ниски, заплахата от емиграция на най-квалифицираните кадри е проблем на работодателите, които често не могат да осигурят условия за производителност на труда, която да обезпечи по-високи заплати и да задържи най-ценните кадри.

Всъщност различните икономически теории дават отговор на въпроса кои са факторите, оказващи влияние върху нивото на възнаграждения.

Какво се включва в брутното трудово възнаграждение

На първо място това е самият пазар на труда. Очевидно е, че както на всички други пазари, така и на този пазар има „купувачи“ и „продавачи“. В някои сектори например нивото на заплащане между отделните фирми може да се различава значително, въпреки общия пазарен принцип, в който съществуват.

Пренебрегването на общия пазар на труда може да доведе до преливането на кадри от един сектор в друг, както се случва последните години в България липсата на кадри за някои длъжности и професии да бъде проблем номер едно за бизнеса.

Ясно е, че равнището на заплащане на пазара на труда се определя от търсенето и предлагането, т.е. ако предлагането на пазара на труда надвишава търсенето, нивата на заплащане се понижават, и обратно - при по-голямо търсене, отколкото е предлагането, нивата се покачват.

istock
istock

Ако работодателите плащат повече от средните пазарни нива, то високата заплата ще допринесе за повишаване на продуктивността като мотивира служителите към по-добро изпълнение. По този начин ще се привлекат по-добри кандидати и ще намалява текучеството на персонал.

Какво е заплащането, ако сме на разположение на шефа

По-високото заплащане е единствения начин, с който работодателите да покажат на служителите си, че към тях се отнасят справедливо.

В обществото липсва единно мнение по отношение какво представлява цената на труда и кои елементи би следвало да се съдържат в нея, а още по-невъзможен изглежда консенсусът за ролята и значението на регулаторите и политиките, които следва да се провеждат от държавата.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg