Агенцията по заетостта започна от днес прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни лица от определени уязвими групи на пазара на труда, съобщиха от пресцентъра на агенцията. 

Работодателите могат да подават документи в бюрата по труда в страната за ползване на преференции за заетост и обучение на безработни, които могат да бъдат: младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания или ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си; безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”.

Как могат да се наемат чужденци за работа у нас

Възможности има и за подаване на заявки от работодатели, които разкриват работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни или т.нар. зелени работни места, както и за наемане на безработни лица над 58 години по националната програма "Помощ за пенсиониране". 

istock
istock

Съгласно Националния план за действие по заетостта, през 2022 г. финансова подкрепа могат да получат и работодателите, които организират обучение на безработни лица за придобиване на професия, с цел наемането им на работа.

Със средства от държавния бюджет се подкрепя и провеждането по инициатива на работодателя на обучения по ключови компетентности на зает персонал в микро-, малки и средни предприятия. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg