Имате ясна идея за бизнес, необходимия капитал, правилните партньори и дори потенциални клиенти? Значи остава само да регистрирате фирма преди да започнете да предлагате вашия продукт или услуга, за да бъде всичко изрядно и законно.

Повечето хора изпитват трудност в избора на тип дружество, което да регистрират. Всяка структура има своите предимства и недостатъци. Най-важното е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която поемате пред вашите партньори.

Към момента ООД (дружество с ограничена отговорност) и ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) са двете най-предпочитани форми за стартиране на малка до средна компания в България, особено след намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.

Инвестиционен кредит за стартиране на малък бизнес

Разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежаващи част от капитала. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала. За регистрация на ООД учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения. При това дружество не носите персонална отговорност и няма опасност да блокират сметките ви за задължения на дружеството.

istock
istock

Регистрация на ООД

Трябва да си набавите следните документи:

1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор. В случай че сте избрали да регистрирате ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (това е установеният в закона минимум), то е необходимо да внесете поне 70% от капитала.

2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – трябва е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка, или да поискате от нотариалната кантора го изготвят.

3. Дружествен договор

4. Протокол от Общото събрание на съдружниците – документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.

5. Решение на общото събрание за назначаване на управител

6. Заявление по образец А4 – най-важният документ! Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър, да го изтеглите и попълните. Към него се прилагат всички останали документи.

7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.

8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се, само когато заявителят не представя документите лично в ТР.

9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.

10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.

11. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.

12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

istock
istock

Регистрация на ЕООД

Как да регистрирате фирма

Ще са ви необходими следните документи:

1. Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор.

2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка, или да поискате от нотариалната кантора го изготвят.

3. Учредителен акт

4. Учредителен протокол – документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.

5. Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител.

6. Заявление по образец А4 – най-важният документ! Можете да го намерите на сайта на Търговския регистър, да го изтеглите и попълните. Към него се прилагат всички останали документи.

7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.

8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се, само когато заявителят не представя документите лично в ТР.

9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.

10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.

11. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.

12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

istock
istock

Регистрация на ЕТ

Друга възможност за физическите лица е да се регистрират като едноличен търговец (ЕТ). ЕТ отговаря изцяло с личното си имущество. Това означава, че ако вземете бизнес заем и не можете да го обслужвате, има опасност да загубите собственосто си имущество, включително и апартамент или кола. Процедурата по регистрация на фирма ЕТ е лесна и кратка. Необходими са следните документи:

1. Декларация по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и ал. 4 от ТЗ;

2. Нотариално заверен образец от подписа;

3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ.

Регистрация на АД

Големите корпорации могат да регистрират акционерно дружество (АД). АД е най-добрият вариант за вас, ако искате да стартирате бизнес с по-голям капитал или имате външни инвеститори. Имайте предвид, че при АД има доста повече формалности, отколкото при ООД и ЕООД.

Партньорствата могат да бъдат регистрирани и като:

- Събирателно дружество (СТ)

- Командитно дружество (КТ) или

- Командитно дружество с акции (КТА).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg