Цените на горивата ще се увеличат с 5.1% до края на годината заради повишаването на международните цени на петрола.

Това прогнозира Министерството на финансите (МФ) в своята пролетна макроикономическа прогноза.

Прогнозата предвижда още покачване на годишната инфлация до 1.8%. Това ще се дължи основно на поскъпването на услугите, което се очаква да се ускори до 2.5% към края на годината.

Очакваните по-високи цени на храните в страната ще доведат до поскъпване на услугите в ресторанти, хотели и други заведения за хранене. Нехранителните стоки (без енергийните) обаче ще продължат да поевтиняват, но с по-бавен темп, прогнозират от МФ.

В анализа се отчита, че българската икономика е нараснала с 3.6% през 2017 г. при очаквани 4%. МФ подхожда оптимистично и за тази година. Очакванията са за растеж на икономиката с 3.9%.

Частното потребление слабо ще се засили, подкрепено от подобреното доверие на потребителите и реалното увеличение на разполагаемия доход на домакинствата. Инвестициите обаче се очаква да дойдат основно от публичния сектор.

През 2018 г. се очаква общо заетите да бъдат с 0.6% повече спрямо 2017 г., докато миналата година имаше увеличение на заетостта от 1.8%, пише в прогнозата.