500 лв. глоба може да отнесе всеки, който сам ремонтира и поддържа личния си автомобил и това ще се случи ако влязат в сила текстове в законопроекта за ППС, който е качен за обществено обсъждане от създателите му от транспортно министерство, пише „Телеграф“.

Дейностите по ремонт и техническо обслужване на ППС може да се извършат от физически или юридически лица, регистрирани и разполагащи с удостоверение за такава дейност.

За всичките тези лица Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация (б.а. - масово познатата като ДАИ) ще създава, води и поддържа регистър. Ще се вписват името, адресът на обектите, имената на техническите специалисти, които работят в тях, образованието и квалификацията им.

Ако евентуално лицата, които поддържат и извършват ремонти на автомобили, нямат регистрация, то те подлежат на глоба от 500 лв., гласят наказателни текстове от закона.

Хиляди българи правят това, някои и като свое лично хоби.

„Със сигурност е необходимо прецизиране на тези текстове“, коментират потребители новия законопроект в рамките на общественото обсъждане в интернет.

„От така написаните текстове излиза, че ако спукаш гума на пътя и решиш да си я смениш сам, извършваш нарушение, защото нямаш официална регистрация, и подлежиш на глоба“, гласи становището на юристи по темата.

Според тях добавянето на думите „редовно и по занятие“ би решило проблема и така законът няма да направи рутинни лични ремонти незаконни.

В закона е записано регистрираните сервизи да дават минимум шест месеца гаранция за извършен ремонт. Те ще трябва да водят и опис на всички ремонти, които са извършвали, както и на вида и произхода на частите, които са вложили.

За тях се въвежда и задължението да имат сключена застраховка „Професионална отговорност“ за евентуални вреди, настъпили след некачествен ремонт и техническо обслужване на автомобил.

Сервизът рискува да загуби регистрацията си, ако издаде неверен документ или вложи крадена или некачествена част в автомобила.

Ако се докаже, че някой от техниците е извършил некачествен ремонт, то той може да бъде заличен от регистъра и да не може повече да упражнява законно професията си.