Издръжката на живот на 4-членно домакинство в края на юли достигна 563.63 лв., сочат данни на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) към КНСБ.

Данните показват, че общо на домакинството са нужни 2254 лв. на месец, за да посрещне разходите си за храна, здравеопазване, образование и почивка спрямо средните стандарти за страната.

Ценовите нива  през второто тримесечие на годината са намалели с 0.5% спрямо предходното тримесечие. На годишна база ръстът е 3%. Причина, за по-ниския темп на нарастване на цените е ниската цена на тока.

За последните 4 години издръжката на живота е нараснала с 17.3 на сто, като при хранителните стоки ръстът е с 20%, а при нехранителните – с  14.5 на сто.

Най-голям сезонен спад от 14.7 се наблюдава при зеленчуците и зеленчуковите консерви.

Спрямо предходната цената на зеленчуците е нараснала с 15.8%. Понижение от 9.4% се наблюдава при цените на яйцата.