Срещу 79 лв. можете да си монтирате водомер с дистанционно отчитане. Това е цената, срещу която "Софийска вода" монтира водомерите до Нова година.

Само цели сгради могат да ползват услугата - т.е. всички абонати в блока трябва да оборудват жилищата си с автоматиката. За 2 години "Софийска вода" е оборудвала 35 сгради с общо 2059 водомера с дистанционно отчитане.

Уредът позволява инкасаторът със специално устройство да отчете водомера от разстояние 20-25 м от сградата. Така не е необходимо да се осигурява достъп на инкасатора до имотите.