90 на сто от хората с т.нар. „спящи акции“ не са потърсили дивидент, а около 10% от компаниите са раздали дивидент на своите акционери в период от 5 години назад.

Стойността на акциите в номинал от масовата приватизация, които никой не е потърсил е около 2 млрд. лева.  

В Централния депозитар и при инвестиционните посредници можете да разберете колко акции имате, но не и тези на починали близки, посочи  Васил Големански, изп. директор на Централния депозитар в „Седмицата“ по Дарик радио.

Причината е, че преди две години е направен опит да се свърже системата на депозитаря с тази на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), но им била поискана сума, която ведомството не можело да си позволи, обясни Големански.

Допълнително затруднение пред проверката за налични акции от близките на починалите е и това, че депозитарят не разполага с информация дали починалия не е остави завещание, което променя логиката на наследяване без него. Личните акции се проверяват в момента безплатно по електронен път, но с ПИК от НАП или с електронен подпис.

Припомняме, че финансовото министерство представи концепцията за „спящите акции“ от масовата приватизация. Целта е активизиране на акционерите в рамките на предварително определен срок от 1 година да предприемат действия по прехвърлянето им от лични сметки към подсметки при инвестиционен посредник.

Държавата планира да изземе акциите от приключилата преди повече от 20 години масова приватизация ако собственикът не ги е потърсил в срок от шест години. Срещу идеята се обединиха синдикати и работодателски организации.

След изтичане на този срок акциите, дефинирани като „спящи“, ще се прехвърлят в специално създаден за целта инвестиционен фонд. Срещу книжата си лицата ще получат дялове от фонда, равностойни на притежаваните от тях акции.

Големански коментира идеята, ако не се потърсят за 5 години акциите, то те да се продават и парите да се разпределят в Сребърния фонд. Според него, хората трябва да се обявят отново пред Централният депозитар, тоест да стане ясно, че имат интерес към акциите, а и депозитарят да има контакт с тях.