От 4 декември 2014 г. започва изплащането на гарантираните суми на вложителите в КТБ по реда на Закона за гарантиране на влоговете. То ще се извършва чрез клоновата мрежа на определените от Управителния съвет на ФГВБ 9 банки: Алианц Банк България АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, СИБАНК ЕАД, УниКредит Булбанк АД, Централна кооперативна банка АД и Юробанк България АД, като разпределението на вложителите към обслужващите банки е според последната цифра на ЕГН — за физическите лица, и последната цифра на ЕИК или БУЛСТАТ — за юридическите лица (виж в "Още по темата"). По този повод агенция "Икономика" събра цялата информация относно готовността на банките да обслужват клиентите си.

От банка ДСК съобщават, че от началния ден на изплащането – 4 декември 2014 г., всеки вложител в КТБ с гарантиран размер на своите сметки и влогове  ще получи достъп до целия размер на подлежащата му за изплащане сума. Вложителите в КТБ ще могат да се разпоредят с гарантираните средства от понеделник до петък в работното време на избрания от тях офис на Банката. Суми над 3 000 лв. могат да се заявяват за теглене 2 (два) работни дни предварително в определените за изплащане на сумите поделения. За суми над 20 000 лв., изтеглени в кеш, се изисква освен задължителна заявка и осигурена охрана от страна на клиентите.

На 4 декември 54 филиала на УниКредит Булбанк ще имат готовност да изплащат определените от Фонда за гарантиране на влоговете суми на вложителите в КТБ, чиито последни цифри от ЕГН за физически лица и ЕИК за юридически лица са съответно 5 или 6.

Седмица преди началото на процеса УниКредит Булбанк увеличава броя на предварително определените клонове. Така на разположение на клиентите ще са 16 филиала в София и 38 в страната. Пълен списък с филиалите, техните адреси и работно време е достъпен за всички заинтересовани на официалния сайт на УниКредит Булбанк. 

Oт Първа инвестиционна банка АД (Fibank) ще изплаща средства на вложители в Корпоративна търговска банка АД, както следва:  физически лица, чийто ЕГН завършва на цифрата 9; юридически лица, чийто ЕИК или БУЛСТАТ завършва на цифрата 9;чуждестранни лица. Изплащането на гарантираните средства се извършва еднократно и наведнъж чрез една или комбинация от следните операции: изплащане на каса в брой;изплащане по сметка във Fibank (новооткрита или действаща); изплащане по сметка в друга банка чрез междубанков превод, като титуляр на сметката задължително трябва да е вложителят в КТБ.

СИБАНК ще изплаща влогове на вложители, чиито ЕГН (за физически лица) и ЕИК/БУЛСТАТ завършват на цифрата 8. СИБАНК не изплаща влогове на чуждестранни физически и юридически лица. От банката добавят, че гарантирани влогове няма да се изплащат в дните събота и неделя, както и в официални празнични дни.

От Централна кооперативна банка (ЦКБ) също представят списък на клонове и офиси, в които ще се обслужват клиентите на КТБ АД. За Алианц Банк Българияизплащането на гарантираните суми започва на 4 декември 2014 г. и ще се извършва в 86 клона на банката, разположени в 46 града на страната.

От 4 декември във всеки един клон на Пощенска банка в цялата страна вложителите с гарантирани влогове в КТБ ще могат да оперират със средствата си.За да гарантира отличното обслужване на вложителите с гарантирани влогове в КТБ, както и на своите настоящи клиенти, банката осигурява пълен достъп до широка клонова мрежа.

„Създали сме необходимата организация на работа така, че всеки един наш клиент да бъде обслужен професионално и гладко. В процеса по изплащане на гарантираните влогове ще бъдат ангажирани всички служители на клоновата ни мрежа, които ще осигурят необходимото съдействие на хората. Повечето ни клонове разполагат и с удобни паркоместа или са на централни локации във всеки квартал, достъпни за пешеходци, така че клиентите лесно могат да се придвижат от един клон до друг и да изберат най-удобното за тях място да оперират със средствата си",заявяват от финансовата институция. Суми по гарантираните влогове в КТБ ще бъдат изплащани всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

За Обединена Българска Банка (ОББ) цифрата е 1. За по-голямо удобство от банката препоръчват на клиентите-юридически лица да бъдат обслужени в специализираните клонове на ОББ за бизнес клиенти. Вложителите в КТБ ще могат да се разпоредят с гарантираните им средства във всички клонове на ОББ в страната, от понеделник до петък в рамките на стандартното работно време. Специално за клиентите с гарантирани влогове в гр. Доспат ОББ ще извършва обслужване в най-близкия си клон в гр. Смолян и гр. Батак.

От Райфайзенбанк (България) ЕАД пък ще обслужват клиенти на Корпоративна Търговска Банка АД с гарантирани депозити, в посочените клонове. В тези офиси ще се обслужват физическите и юридическите лица с гарантирани депозити, чиито ЕГН съответно ЕИК/БУЛСТАТ завършват с последна цифра „3“. Изплащането на гарантираните депозити ще се извършва в работното време на тези офиси от понеделник до петък, без събота и неделя и официално приетите празнични дни за България.