Българските домакинства са с най-малко спестявания и финансови задължения в Европейския съюз. Това сочи анализ на "Евростат" за процента на финансовите спестяванията на домакинствата през 2014 г. 

Семействата у нас отчитат отрицателен процент на спестявания - минус 0,2 на сто, като зад нас по този показател са само страни като Латвия - минус 0,8 на сто и Кипър - минус 10,8 на сто.

Седем страни-членки се отчитат

спестявания над средните за ЕС

като той е бил 10,3%. Държавите, в които домакинствата са със заделени пари над средното за Евросъюза са Германия, Словения, Франция, Австрия, Холандия, Белгия и Италия. В Германия процентът на спестявания на домакинствата е бил 16,9%, в Словения и Франция - по 14,1%, в Австрия и Холандия - по 13,3 на сто, в Белгия - 12,6% и в Италия - 10,6 на сто.

В същото време

около 50 на сто са дълговете спрямо приходите

у нас както и в Литва, Латвия, Словения и Чехи, показват още данните на Евростат. Според информацията на европейската статистическа служба това прави финансовото бреме на семейните разходи по-поносимо. В същия период задлъжнялостта на домакинствата в някои държави от ЕС достига близо 200%. 

Такива са данните за Холандия, Дания и Кипър. Според европейската статистика домакинствата в страните в ЕС с най-висока задлъжнялост ще имат и най-продължителен период от време 2-3 години, докато успеят да изплатят дълговете си с разполагаемите доходи в семейството. 

Най-големите увеличения на съотношението дългове към приходи са отбелязани в Кипър /10,7 пункта/ и Дания /9,9 пункта/, докато през 2014 г. по този показател в страните на еврозоната е отчетено намаление с 0,8 на сто в сравнение с предходната година.