Въпреки че цените на цигарите в България са далеч по-ниски от средните в ЕС, купуването им е много по-недостъпно за жителите на страната. Затова и всяко покачване на цената води до намаляване на потреблението и търсене на по-евтини (контрабандни) алтернативи.

Това показва детайлен анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) на ценовата еластичност и достъпност на тютюневите продукти в България в рамките на общата европейска акцизна политика.

Докладът обхваща периода 2007-2018 г., като коментира и наскоро проведената обществена консултация на Европейската комисия върху облагането на тютюневите изделия в ЕС.

По-ранен анализ на ИПИ показа, че незаконната търговия на цигари в България е донесла приходи на криминалния свят между 2.5 до 3.5 млрд. лв. за периода 2007-2016 г. Макар към момента нивата на незаконната търговия на цигари да са относително ниски – в рамките на 5-6% от пазара, криминалните приходи от тази дейност се оценяват на 100 - 140 млн. лв. за 2017 г.

Прегледът на ценовата достъпност на цигарите в ЕС показва, че достъпността е доста по-ниска в новите страни-членки и конкретно в България, въпреки по-ниските цени на цигарите.

Средната цена в България е с 25-30% по-ниска

от тези в новите страни-членки и наполовина спрямо средните цени за ЕС (без Великобритания и Ирландия). Въпреки това, три различни методологически подхода за изчисляване на показателя, използвани от авторите на доклада, показват, че ценовата достъпност на цигарите в България е 1.6- 1.7 пъти по-негативна спрямо средните нива за ЕС.

През 2018 г. с разполагаемия нетен дневен доход на човек в България могат да се купят 5.8 кутии цигари, докато в ЕС-28 - 9.3.

Като цяло в рамките на ЕС-28 за последните 10 години ценовата достъпност на цигарите се влошава, особено в новите-страни членки, както и в южните държави – Португалия, Испания, Франция, Италия и Гърция.

След 2015 г. обаче тенденцията се обръща, като в някои страни ценовата достъпност на цигарите се подобрява въпреки покачването на акцизите. Такъв е случаят и в България, където цените на цигарите стават все по-достъпни в последните 3-4 г. в резултат на добрия икономически растеж.

Потребителите в България реагират осезаемо на промени в достъпността на цигарите, като

при загуба на достъпност ограничават своето потребление,

но и търсят по-евтини алтернативи, в т. ч. незаконни продукти, се вижда от събраните данни. Макар цените на цигарите да се удвоиха през последните 10 години, заради нарастването на доходите достъпността им се сви далеч по-малко - с 29%. В същия период потреблението на легални цигари спадна с 27.6%.

Проведеното от ИПИ, с помощта на "Алфа Рисърч", социологическо проучване сред 5200 пушачи в България през март-април 2018 г. показва, че едно неголямо покачване на цените най-вероятно ще доведе и до относително по-малко свиване на потреблението, но по-рязък ценови скок ще предизвика по-сериозна реакция от потребителите.

Хората с по-високи доходи и работещите реагират по-слабо на хипотетични покачвания на цените спрямо тези с по-ниски доходи и пенсионерите.

Малко над 2 процента от участвалите в социологическото проучване са казали, че ще спрат да пушат, ще преминат на тютюн за свиване или на цигари без бандерол, ако цената на цигарите се вдигне с 20 стотинки. При хипотезата цената да е с 50 стотинки по-висока, делът на търсещите алтернатива нараства на 5 на сто.

При поскъпване на цигарите с 1 лв. или 2 лв. вече съответно 25% и 44% от пушачите заявяват, че ще преминат на един от трите алтернативни варианта. При по-малко поскъпване хората са склонни да заместят цигарите с тютюн за свиване или нелегална продукция, докато

при шоков ръст на цената заявяват, че ще спрат пушенето.

Освен това във всеки от вариантите, алтернативата да се премине на незаконни цигари е по-предпочитана от тютюна за свиване.

Изводите за новите страни-членки и конкретно за България показват, че през последните 3-4 години ценовата достъпност на цигарите се подобрява въпреки покачването на акцизите. Това ограничи незаконния пазар и донесе стабилни приходи в бюджета – през 2018 г. облагането с акциз и ДДС на тютюневите изделия ще донесе близо 3 млрд. лв., пишат анализаторите. През 2019 г. в България не са предвидени промени в акцизната тежест, което означава, че ценовата достъпност на цигарите допълнително ще се подобри спрямо очаквания ръст на икономиката.

Авторите на изследването препоръчват в рамките на общоевропейската дискусия по темата България да се придържа към политика, която от една страна да залага на предвидимост и постепенност в акцизните промени, а от друга да отчита промяната в доходите на гражданите. Това означава да се предприема покачване на акцизите най-вече в добрите години, когато нарастващите доходи могат да притъпят негативните ефекти от евентуалната загуба на ценова достъпност.

*Докладът е изготвен в рамките на проект на ИПИ "Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България". Проектът на ИПИ е подкрепен от PMI IMPACT, световна инициатива за предоставяне на финансова подкрепа на организации, разработващи и изпълняващи проекти за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления.