Водата ще поскъпне драстично от 2017 г., заради новата методика за ценообразуване на водоснабдителните и канализационните услуги (ВиК), след като правителството одобри двете наредби в сряда. Увеличението ще е с около 1 лв. на куб. м, показват данните от направената симулация от изпълнението на проект от експерти на Световната банка, съобщава пред Mediapool, като цитира експерти във ВиК сектора.

Приетите от кабинета наредби са за регулиране на качеството и на цените на ВиК услугите, които влизат в сила от 1 януари 2017 г. Те са част от плана за провеждане на водната реформа, което е едно от предварителните условия, поети от страната ни към Европейския съюз през настоящия програмен период, за да бъде финансиран секторът.

Наредбите предвиждат ВиК операторите да представят нови бизнес планове, което ще действат от 2017 г. Те ще са за период от 5 години.

За да могат да поддържат активите си – водопроводи, канализация, пречиствателни станции, тяхната стойност ще бъде преоценена, е заложено в наредбите. Това ще е основната причина за увеличението на цената на водата, каза Иван Иванов, председател на Българската асоциация по води.

Направеният анализ за област Смолян например показва, че в момента активите се водят 50 млн. лв., докато реалната им оценка е около 400 млн. лв. Това означава, че за да може мрежата да се поддържа и инвестира в нея, е необходимо цената на водата да се увеличи поне с около 1 лев.

Дали поскъпването ще е шоково или плавно в период от 5 години думата ще има Комисията за енергийно и водно регулиране, която одобрява плановете на ВиК дружеството. По-вероятно е тя да предпочете плавно увеличение на цената – примерно с по 20 стотинки, но всяка година, коментираха други водни експерти, които не пожелаха да бъдат цитирани.

Във всяка област вече ще има само една цена на водата, независимо как е се добива, е заложено в новата Наредба за ценообразуването на ВиК услугите. Сега в някои области има различни цени на водата, като основната причина за това е, че има по няколко ВиК оператора.

Реформата във водния сектор предвижда една област да се обслужва от един ВиК оператор. Досега това е факт само за 16 области, докато в останалите 12 водните дружества все още не могат да се обединят.

Същевременно, показателите за качеството на ВиК услугите намаляват драстично. Вместо заложените сега около 70 показателя, от догодина те се свиват на 15, предвижда Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите.

Оставени са най-важните - ниво на покритие с водоснабдителни услуги, качество на питейната вода, непрекъснатост на водоснабдяването, загуби, аварии, покритие с канализационни услуги и друти.

Новото е, че вече нивата ще са различни за всеки оператор. Причината е, че в някои области има по-малко загуби на вода в мрежата от други например. Затова е взето решение да се въведат индивидуални нива за да са постижими, а не да се искат невъзможни неща.