Лихвите по кредитите продължават да намаляват, показват данните на БНБ. През ноември 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове остава на нивото от предходния месец 8.59%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити намалява с 0.01 пр. п. до 9.09%.

При жилищните кредити лихвата се понижава с 0.01 пр. п. до 2.58%, а ГПР по тези кредити се повишава с 0.06 пр. п. до 2.92%. Поскъпват обаче заемите за Работодатели и самонаети лица, като ръстът е с 0.05 пр. п. до 4%. През ноември 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.22 пр. п. до 14.64%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.05 пр. п. до 20.82%.

Не така обаче стоят нещата с кредитите за фирмите. Поевтиняват тези в лева и поскъпват тези в евро, отчита БНБ. Заемите за фирми до 1 млн. евро, изтеглени в лева, лихвата  остава на ниво от 4.11%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.06 пр. п. до 4.42%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава с 0.15 пр. п. до 5.34%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.05 пр. п. до 5.81%. През ноември 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0.03 пр. п. до 3.58%, а по овърдрафта в евро спада с 0.01 пр. п. до 5.47%.

Теглим евтини ипотечни кредити

Покачват се лихвите по депозитите на гражданите, като за влогове в лева лихвата се вдига с 0.06 пр. п. до 0.75%, а по тези в евро – с 0.09 пр. п. до 1.22%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0.01%.
Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нивата от предходния месец съответно 0.10% и 0.15%.

istock
istock

Повече пари носят и депозитите на фирмите, като през ноември спрямо октомври 2023 г. средният лихвен процент по тези в левове се увеличава с 0.53 пр. п. до 2.27%, а по тези в евро – с 0.98 пр. п. до 3.10%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0.04%, а по тези в евро се повишава с 0.03 пр. п. до 0.08%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg