От 250 до 600 евро обезщетение може да търсите, ако полетът ви закъснее или бъде отменен. Точната сума зависи от разстоянието на полета.

В предвид усложнената зимна обстановка в Европа все повече полети се променят или отменят. Когато не успеете да стигнете на време до желаната дестинация се налага да се анулират и резервации за хотелско настаняване, прекачвания към други полети и т.н. Допълнителните разходи, които ви причинява отменения или закъснял полет, могат да бъдат доста солени.

Какви са правата ми при отменен или закъснял полет?

Най-напред трябва да се свържете с авиокомпанията. В случай, че ви е отказан достъп на борда или полетът е анулиран или забавен, то вие може да използвате формуляр за жалба. Ако полетът ви е част от пакетна почивка, то тогава първо трябва да се свържете с вашия туроператор.

При искане на обезщетение за загубен, забавен или повреден багаж, е важно да спазвате крайните срокове и да имате предвид възможните ограничения.

Европейското законодателство се прилага, ако полетът ви заминава от държава-членка на ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария, или ако полетът ви пристига в една от тези държави с авиопревозвач, регистриран в тях.

Възприет е принципът, оплаквания да се подават към компетентния орган в страната, където е възникнал инцидентът.

При отменен полет или закъснението е повече от пет часа авиокомпанията е длъжна да ви предостави възможност да изберете между възстановяване стойността на билета в срок от 7 дни или нов маршрут до крайната точка на пътуването ви при сравними транспортни условия.

Освен това, превозвачът следва да ви осигури храна, напитки, две телефонни обаждания, а при необходимост – хотел и транспорт до него. Пазете всички фактури и касови бележки, ако се наложи вие да си платите за всичко това. След това може да предявите претенции.

Тези компенсации обаче могат да отпаднат, в случай че превозвачът ви е уведомил за отмяната най-малко 14 дни преди полета или ако ви е предложено премаршрутиране с часове, близки до първоначалните или пък успее да докаже, че тя се дължи на извънредни обстоятелства.

В случай на доказани извънредни обстоятелства (неблагоприятни метеорологични условия, технически затруднения, свързани с безопасността, ограничение на въздушното движение, стачки и др.), то компенсация не се плаща. Щом подобни предпоставки липсват, компенсацията зависи от разстоянието на полета:

- 250 евро за всички полети до 1500 км.;

- 400 евро за всички полети между 1500 км. и 3500 км., както и за всички полети на територията на ЕС над 3500 км.;

- 600 евро за всички полети, непопадащи в горепосочените случаи.

Ако все пак авиокомпанията ми предложи алтернативен полет до крайната цел и разликата между часа на пристигане на отменения полет с часа на пристигане до същата дестинация с предлагания ми нов полет е от 2 до 4 часа (в зависимост от дестинацията), превозвачът може да намали обезщетението с до 50%.

Ако багажът ви бъде повреден, забавен или изгубен, имате право на обезщетение с максимален размер до 1200 евро. Със слизането на летището трябва да попълните Протокол за нередност на багажа (Property Irregularity Report). Срокът за подаване на жалбата е до 7 дни от получаването на багажа в случай, че е бил повреден, и до 21 дни, когато е забавен.

Много често авиокомпаниите предлагат застраховка от 10 до 20 евро при отменен или забавен полет, която гарантира правата ви при това положение, независимо от обстоятелствата. Но пък тези права са ви законно гарантирани и няма нужда да се застраховате, ако сте се запознали и сте наясно с тях.

В случай, че не получите удовлетворяващо решение по жалбата ви от страна на въздушния превозвач, то тогава можете да препратите същата на вниманието на съответния компетентен Национален орган по прилагане (НОП).

Всяка държава-членка е определила такъв НОП, който е разположен в съответната държава (както и Исландия, Норвегия и Швейцария). Жалбите следва да се изпращат до този орган, на чиято територия е възникнал случая (държавата от чието летище е трябвало да започне полета): Национални органи по прилагане на Общността (NEB).

Ако желаете да научите повече за вашите права и ако вашият проблем е с авиокомпания, регистрирана в Република България, потърсете съдействие от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация", от където да изтеглите електронен формуляр за оплакване.