400 млн. лв. ще влязат в икономиката на държавата и ще разкрият нови 6000 работни места, прогнозира Българската агенция за инвестиции (БАИ) за 2017 г. Тя е направена на базата на подадените 20 заявления за сертифициране в агенцията.

Интересът на инвеститорите, отново е насочен към седемте приоритетни сектора - компютърна и комуникационна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химични продукти, изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини и хранителни продукти, обясняват от агенцията.

Според Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ, много бързо трябва да се създадат условия за обучение на квалифицирана работна ръка, която инвеститорите търсят.

Очакванията на потенциалните инвеститори са да има качествени работници, което е едно от предизвикателствата пред България.

От началото на годината до сега БАИ е сертифицирала 4 нови проекта на обща стойност 130 млн. лв. и те имат потенциал да разкрият 3330 нови работни места.

През 2016 г. по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са сертифицирани 24 проекта на обща стойност над 385 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият над 4700 нови работни места.

Вижте още: 

2017 г.: Повече работни места и инвестиции 

Дългосрочни визи за чужденци - ако разкрият 10 работни места у нас 

Близо 570 свободни работни места на трудовите борси в София