Финансовото бъдеще на децата е основен приоритет на всеки родител. И съответно все повече млади родители се замислят как да осигурят спестявания на своите малки деца, които те да използват за „успешен старт“ в живота при навършване на пълнолетие. Проблемът е, че към момента лихвите по спестовните влогове и депозити са „на дъното“, таксите за обслужване са високи и със сигурност ще сте на загуба.

Друг недостатък е, че ако направите детски влог, парите може да изтегли само детето ви, едва когато навърши пълнолетие. Ако решите да теглите средства от сметката преди това, ще трябва да се снабдите със съдебно решение, което се получава сравнително трудно. Освен това не забравяйте, че парите подлежат на постоянна инфлация и едва ли ще си струва да стоят толкова дълго време във влог.

Спестяването е болна тема за много българи, които си спомнят последиците от деноминацията и последвалата хиперинфлация в края на миналия век. Тогава натрупаните спестявания в някогашните спестовни книжки буквално бяха „изядени“ от инфлацията със същата скорост, с която длъжниците успяха да изплатят кредитите си.

Влагаме пари в ипотека, а не в спестявания

С оглед на риска от нова хиперинфлация, която да обезцени парите, голяма част от хората се насочват към закупуване на инвестиционно злато, акции или ликвидни имоти за своите деца. За разлика от спестовните книжки от „едно време“, днес има много повече и по-сигурни варианти за съхраняване и увеличаване на спестяванията.

Кои са най-предпочитаните варианти и как да изберете най-удачния за вас?

Инвестиционно злато

Много родители споделят, че се ориентират към инвестиция в злато/сребро, тъй като все повече техни познати инвестират парите за децата си именно в този високоликвиден актив. Златото защитава спестяванията ви от инфлацията, не губи стойността си и при нужда може бързо да бъде продадено, защото винаги има търсене.

istock
istock

Някои компании, които търгуват с благородни метали, предлагат атрактивни абонаменти или отстъпки. Например всеки месец купувате по 1 грам злато и когато направите една календарна година, получавате 13-ти грам безплатно. Други залагат на по-изгодни цени при покупка на по-големи количества като златни кюлчета и т.н.

Най-популярните видове инвестиционно злато са златните кюлчета и монети. Кюлчетата се продават със сертификат и могат да бъдат сравнително тежки (например 50 или 100 грама чисто злато). При монетите автентичността се гарантира от качеството на изработка и предпазните елементи, вложени от производителя.

Българи закриват влогове с малки суми в тях

Препоръчително е да се купува инвестиционно злато само от лицензирани търговци. Важно е компанията да е утвърдена на пазара, да предлага прозрачни и актуални цени на всеки продукт (златна монета или златно кюлче) и да купува директно от производителя (рафинерия или монетен двор). Така се застраховате, че инвестиционните продукти са автентични и на цени, максимално близки до световната стойност на златото.

Инвестиционно злато могат да купуват всички физически и юридически лица. Вложението в злато е и популярен вариант за диверсифициране на портфолиото, съставено от комбинация от други по-рискови активи.

Застраховка Живот в полза на дете

Ако искате да осигурите средства за образованието на своите деца и да обезпечите бъдещето им, вероятно търсите надежден партньор, който да подкрепи финансово децата ви, ако поради здравословни причини не сте в състояние да работите. В този случай може да се насочите към застраховка, която ще гарантира добър старт и сигурност за децата ви.

istock
istock

Срокът, валутата, размерът на вноските и начинът на плащане са ваш избор. При изтичане срока на застраховката детето получава застрахователната сума към момента на събитието плюс натрупаните бонуси до момента на събитието, ако има такива.

При загуба на живот или при трайно намалена или загубена работоспособност над 90% детето следва да получи застрахователната сума към момента на събитието плюс натрупаните до момента бонуси, като плащането се извършва при изтичане срока на застраховката.

Застрахователните компании и банките предлагат застраховки със спестовен характер, при които след определен период от време се изплаща премия в полза на детето. Спестовната застраховка Живот може да е с месечни вноски или с еднократна вноска и за различни периоди. По този начин застраховате себе си, а за ползвател посочвате детето, като сумата нараства според годините.

Застраховката може да е буфер срещу инфлацията

Има и застраховки с инвестиционен характер. Ако се ориентирате към средно- и високорискова инвестиция, ще можете не просто „да борите“ инфлацията, но и има възможност за по-добро олихвяване на сумата. Финансовите консултанти съветват застраховка Живот да сключи този, който работи на по-висока позиция и съответно има по-добра заплата, тъй като е най-удачно той да бъде обезпечен при злополука или нетрудоспособност.

Ако не настъпи застрахователно събитие, сумата се олихвява както при спестовен влог. При настъпване на застрахователно събитие тази сума може да бъде изплатена предварително. Детето също може да бъде застраховано до навършване на пълнолетие с детска спестовна застраховка.

Въпреки всички плюсове не сключвайте застраховка прибързано. Преди да изберете застраховател и да подпишете договор, трябва да вземете предвид и разходите по сключването и поддържането на застраховка, както и останалите (скрити) такси.

Ликвиден недвижим имот

В качеството си на инвестиционен продукт недвижимите имоти имат ликвидност и доходност. Ликвидността се измерва в бързината да се освободите от актива чрез продажба. Различните имоти имат различна ликвидност, зависеща от много фактори. Магазин на главна търговска улица, гараж или паркомясто в центъра или апартамент в университетски квартал винаги са добра инвестиция, докато например офис в покрайнините на града, стара селска къща или апартамент близо до малцинствата са лоша инвестиция, независимо колко ниска е цената на имота.

istock
istock

Доходността от инвестицията в недвижим имот бива два вида: спекулативна и рентиерска. Спекулативната доходност е покупка на недвижими имот на под пазарна цена и неговото бързо реализиране с определена печалба. Този вид инвестиране е доста популярен в САЩ, където инвеститори купуват запуснати имоти, стягат ги и реализират бърза печалба, която достига до около 30% от направената инвестиция за период от 6 месеца.

Струва ли си да инвестираме в апартамент на морето

Рентиерската доходност е доходността от отдаване под наем на недвижимия имот за дълъг период от време. Тя представлява отношението на получените приходи от актива и общата инвестиция за неговото придобиване на годишна база. Получените годишни приходи са равни на сбора от всички месечни вноски от наем, които собственикът е получил през годината, минус направените от него плащания за данъци и амортизации.

Както вече споменахме при покупката на недвижим имот с цел инвестиция вариантите за неговата реализация са препродажба и отдаване под наем. Ако сте избрали инвестиция в имот, трябва да вземете предвид и данък печалба. Данъкът върху печалбата от съответния имот се определя според това кой вариант сте избрали.

Има два случая, в които печалбата от продажба на недвижим жилищен имот не се облага с данък: ако жилището е било ваша собственост в продължение на 3 години или ако продавате два имота в една и съща календарна година, ако между датата на покупката и датата на продажбата им са изминали повече от 5 години.

Във всички останали случаи доходите ви от продажбата на недвижим имот се облагат с данък. Основата за облагане се изчислява като положителната разлика между продажната и покупната цена на имота се намали с 10% разходи и се умножи по 10 на 100.

Данъкът върху печалбата от отдаване под наем е 10% от получения доход, намален с 10% разходи, за които не се изискват документи, че са реално извършени. Повече информация можете да намерите в сайта на Националната агенция по приходите.

istock
istock

Борсови индекси

Ако сте обмисляли да инвестирате в акции, но се колебаете точно коя компания да изберете, добра алтернатива са борсовите индекси. Вероятно сте срещали имена като Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 40 и т.н. в различните новинарски емисии, но може би малко хора знаят какво точно се крие зад тези имена и как могат да се възползват от промените в цените на световните борсови индекси.

Борсовият индекс представлява показател, който следва представянето на определена група от акции на публично търгувани компании. Тези акции може да се търгуват на една и съща фондова борса, да са от една индустрия или пък може да са с подобна пазарна капитализация.

Темата за инвестиции в борсови индекси става все по-актуална в последните години на фона на обидно ниските лихви по банковите депозити и инфлацията, която сериозно ги надхвърля, както и на продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск.

При инвестиция в борсов индекс вие получавате:

- експозиция в най-големите икономики в света;

- голямо разнообразие от различни видове индекси, към които може да насочите вашите инвестиции;

- възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели;

- възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти;

- възможности за диверсификация на портфейл от активи;

- защита на съществуващия капитал от инфлация;

-висока ликвидност, тъй като някои акциите на технологични компании са сред най-търгуваните в света.

Ако сте се спрели на този вид инвестиция, първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която ви дава достъп до индекси.

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да се запознаете с различните финансови инструменти, които могат да ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс. Те включват:

- Договори за разлика (ДЗР) на борсови индекси

- Фючърсни контракти на борсови индекси

- Борсови търгуван фонд (ETF) на борсови индекси

В каквото и да изберете да инвестирате, важното е да го направите докато децата ви са още малки, за да се натрупат достатъчно средства до навършване на тяхното пълнолетие, а вноските да бъдат ниски и да не натоварват семейния ви бюджет. Някой ден детето ще може да използва спестените пари за бал, шофьорски курс, пътувания, следване или първоначална вноска за собствен дом.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg