През четвъртото тримесечие на 2022 г. депозитите в банковата система на нашата страна се увеличиха почти двойно повече в стойностно изражение спрямо отпуснатите банкови кредити, показва последният доклад на БНБ "Банките в България".

Към 31 декември 2022 г. печалбата на банковата система пък възлезе на 2,1 млрд. лв., със 733 млн. лв. (54,6%) повече спрямо отчетената за дванайсетте месеца на 2021 г.

През периода октомври - декември 2022 г. депозитите в банковата система се увеличиха с 5,9 млрд. лв. (повишение с 4,6%) до 134,1 млрд. лв. спрямо третото тримесечие на отминалата година.

Ръст на спестяванията на домакинствата в еврозоната

Най-съществено нараснаха депозитите на домакинствата (с 4,2%, или с 3,0 млрд. лв.), като растеж беше отчетен и при депозитите на нефинансови предприятия (повишение с 3,2% или с 1,4 млрд. лв.), на кредитните институции (с 6,7%, или с 361 млн. лв.), на сектор "Държавно управление" (с 9,8%, с 361 млн. лв.), както и на други финансови предприятия (с 18,4% или със 733 млн. лв.).

В същото време общият размер на банковите брутни кредити и аванси се увеличи през последните три месеца на 2022 г. с 3,1 млрд. лв. (повишение с 3,4%) до 96,1 млрд. лв. спрямо предходното тримесечие.

istock
istock

Кредитите за нефинансови предприятия се увеличиха с 1,1 млрд. лв. (с 2,5%), тези за домакинства – с 803 млн. лв. (с 2,4%), а за други финансови предприятия – с 230 млн. лв. (с 3,8%). Намаление отбелязаха кредитите за сектор "държавно управление" (с 24 млн. лв. или с 2.5%).

Брутните необслужвани кредити и аванси спрямо края на септември 2022 г. намаляха с 289 млн. лв. (6,1%) и в края на декември 2022 г. възлязоха на 4,4 млрд. лв.

Същевременно активите на банковата система нараснаха през отчетения период с 6,5 млрд. лв. (с 4,45%) спрямо третото тримесечие и в края на 2022 г. възлязоха на 155,4 млрд. лв. През периода растежът на кредитите и авансите формира близо половината от прираста на активите на банковия сектор, посочва докладът на БНБ.

Заслужава ли си да обедините кредитите си

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на декември 2022 г. достигна 17,3 млрд. лв., като спрямо края на септември 2022 г. нарасна с 654 млн. лв. (или с 3,9%). За това допринесоха увеличението на печалбата на банковата система през тримесечието и подобрението на натрупания друг всеобхватен доход, отчита БНБ.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. банковият сектор продължи да осъществява дейността си в условията на висока инфлация и значителна несигурност. Независимо от това, краткосрочните рискове в икономическата среда бяха смекчени от наблюдаваното отслабване на затрудненията във веригите за доставки, както и от динамиката на енергийните цени на международните пазари, които се понижиха спрямо нивата, достигнати в предходните месеци.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg