Одобрени са промените, с които таксите при банкови преводи в евро между държави от еврозоната и страни извън нея ще бъдат уеднаквени, съобщава БТА.

Промените приравняват сумите в евро, събирани за преводи, плащания с карта или теглене на пари в брой с тези на същата стойност в националната валута на държавата, където се намира доставчикът на платежни услуги, реши Съветът на ЕС. 

Потребителите ще бъдат уведомявани за съответните такси, когато избират дали да платят в местна, или националната си валута при разплащания с карта или теглене на пари от банкомат в чужбина. 

По-голямата част от новите правила ще започнат да се прилагат от 15 декември 2019 г.