В проекта за новия Закон за ВиК ще бъдат заложено петкратно увеличаване на санкциите за некоректните потребители на вода. Това съобщи регионалният министър Николай Нанков.

Понастоящем на места част от потребителите са незаконно присъединени към мрежата или не плащат за получаваната услуга, обърна внимание Николай Нанков.

За тези, които не плащат и откажат да бъде монтиран водомер, ще се предвиди възможността услугата да не бъде предоставяна и те да бъдат изключвани от водопреносната мрежа. За да се обезпечи достъпът им до вода, ще бъдат осигурени алтернативни възможности – чрез обществени водоизточници.

„Без нарочен Закон за ВИК трудно бихме могли да решим съществените проблеми в отрасъла“, коментира Нанков в предаването „Свободна зона“ на ТВ Европа.

Достъпът до вода е обявен за изконно човешко право, а отговорност на ВиК операторите е да гарантират услугата по предоставяне на качествена вода с гарантирано количество денонощно, след което потребената вода да бъде пречистена и отведена обратно в природата, посочи министърът. Доставянето на природния ресурс до абоната е услуга, за която се генерира такса по компоненти, напомни той.

В Закона за ВиК, който се очаква да бъде готов до два месеца и ще бъде подложен на широко обществено обсъждане, ще бъде заложено осигуряването на вода за социално уязвимите потребители може да бъде обвързано и с посещаването на образователни институции от техните деца.

Регионалният министър напомни, че реформата във водния сектор е заложена през 2009 г., по време на първия мандат на кабинета „Борисов“, като в нея е определен праг на социална поносимост цената на услугата по водоснабдяване от 2,5% от средните доходи на потребителите.

В законопроекта за ВиК този праг се запазва и цената няма да нараства над него. За социално най-уязвимите потребители ще бъдат гарантирани безплатно до 1,5 куб. м вода на месец, което се равнява на 50 литра на ден. Ще има плавна скала с конкретни стимули и бонуси за другите социално уязвими групи, които плащат задълженията си към операторите.