Хората, които за първи път навлизат на пазара на труда имат най-амбициозни очаквания по отношение на техните заплати.

С напредването на възрастта на кандидатите за работа, очакванията им стават все по-близки до реалността, показва анализ на международния портал за заплaти Paylab. 

С увеличаването на възрастта все по-често се подценява потенциалната заплаха за позиция, на която липсва предишен опит.

При служителите под 24 години се наблюдават най-амбициозните очаквания за заплата. Навлизащите тепърва на пазара на труда младежи очакват средно с около 9% по-високо възнаграждение  от реалните заплати в тази възрастова група, показват данните на Paylab. 

Порталът е анализирал 73 093 очаквани заплати за всички възрастови групи в 12 европейски държави. Оказва се, че хората под 35 години най-често търсят информация за заплати за позиции, на които нямат опит. Това се дължи на факта, че милениалите възприемат по-динамично кариерата си в сравнение с предходните поколения. Те са отворени да опитат различни роли на работното място.


Липсата на опит не винаги е препятствие

Желанието за промяна в професионален план обикновено идва в началото на годината. Много служители искат да направят радикална промяна на длъжността си и да опитат късмета си на нова позиция, на която все още нямат опит. Липсата на такъв не винаги означава препятствие.

Често е достатъчно да притежавате необходимите умения, като например чужд език или комуникативност, а поради нарастващият недостиг на работна ръка на пазара на труда, работодателите намаляват високите си очаквания. Някои от тях осигуряват вътрешно обучение за конкретни длъжности, както и необходимата подкрепа при смяна на работата.

Как да преговаряте за заплата за позиция, на която нямате опит?

Добре е да знаете каква е средната заплата на пазара на труда за определена длъжност не само когато сте на интервю за работа, но и при планиране на личните си финанси. В много области очакванията на кандидатите са или твърде високи, или твърде ниски.

Трябва да се има предвид, че средната работна заплата за дадена позиция се генерира от данните на служители с по-голям и с по-малък опит, както и от различни по размер и насоченост компании. Справка за средна работна заплата в дадена сфера може да се направи в Zaplatomer.bg. Вижте кои са най-важните неща, които трябва да научите по време на интервю за работа:

1. Работно време

Когато сте на интервю за работа не забравяйте да попитате какво е работното време, за което е договорена основната заплата и дали работодателят заплаща извънреден труд. Хубаво е да сте наясно предварително каква част от работното време се състои от нощни смени или работа в почивни дни, тъй като за такъв тип работа се заплаща допълнително. 

2. Използване на фирмени активи за лични цели

Най-често те включват служебен телефон, компютър или кола. Понякога това може да включва възможността да се използват помещенията на фирмата или техническите съоръжения на компанията. Възможна е покупка на бракувани материали на изгодна цена. Много работодатели предлагат различни отстъпки на служителите за собствените си продукти и услуги.

3. Служебни командировкa

Ако сте командировани от вашия работодател, ви се полагат пътни или дневни пари. Така се покриват разходите за транспорт, храна и настаняване. При командировки в чужбина дневните пари могат да бъдат по-привлекателни от финансова гледна точка.

4. Допълнителни придобивки, предлагани от работодателя

Най-честа придобивка е променливия компонент на заплатата. Попитайте за финансовите придобивки, предлагани от работодателя и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да ги получите, например месечни бонуси, 13-та заплата или годишни бонуси. Компаниите обикновено дават бонуси на служители, които подобряват качеството, намаляват разходите на компанията, създават иновации, препоръчват нови и талантливи служители, придобиват нови клиенти или постигат повече от поставените цели. Полезно е и ако служителят действа като посланик на фирмената култура.

5. Отговорностите на работното място

Основното правило, което е в сила за интервютата за работа е, че за заплатата трябва да се говори само след като другата страна ви е запознала с всички ваши задължения и отговорности. Особено в по-малките компании се случва да се натрупат длъжности, което означава, че редица работни места се сливат в една позиция. В зависимост от степента и размера на отговорността можете да оцените степента и количеството на стрес, свързано с нея.

6. Размерът на заплатата след успешното преминаване на изпитателния период

Ако започвате работа на нова позиция без предишен опит, работодателят няма гаранция, че сте точният служител за длъжността. Ето защо е логично да се съгласите на компромис и да приемете първоначална заплата, която може да бъде увеличена до желаното ниво след пробния период.

По този начин и двете страни са доволни. На мениджърски позиции изпитателният период може да бъде по-дълъг от обичайното. По време на интервюто попитайте за възможността за увеличаване на заплатата след успешното му приключване. Можете също така да поискате включването на промяната на заплатата в трудовия договор.