опит

Работа

Каква работа търсят младите хора и кое пречи да останат трайно на пазара на труда

Мит ли е младежката безработица? Каква работа търсят младите хора и кое пречи на младежите от уязвими групи да останат трайно на пазара на труда?   Финално събитие от проекта "Зает занапред" на фондация ...

2

Спестяване

Директното инвестиране в акции не е за хора без опит

Директното инвестиране в акции не се препоръчва за хора без опит и познания. Поради тази причина съществуват инвестиционните посредници, управляващите дружества и личните финансови консултанти, които могат ...

0

Съвети и мнения

Очаквана срещу реална заплата – какво да имате предвид при смяна на работата

Хората, които за първи път навлизат на пазара на труда имат най-амбициозни очаквания по отношение на техните заплати. С напредването на възрастта на кандидатите за работа, очакванията им стават все ...

0

Последни

Професионалният опит ще освобождава от изпити

Някои курсове във висшите училища да се признават автоматично, без да се налага студентите да посещават лекции, подготвя група в просветното ведомство. Мотивът за това е придобил вече професионален опит ...

0