Важни промени в сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ предвиждат промени в Кодекса за застраховането, качени за обществено обсъждане. Те трябва да влязат в сила от 23 декември тази година.

Те предвиждат въвеждането на система „бонус-малус“, която на практика е нарушителите на пътя да плащат по-високи цени на „Гражданската“ от изрядните шофьори.

Затова в кодекса е записано, че застрахователят трябва да приеме правила за коригиране на застрахователната премия, въз основа на предявените претенции за определен период от време (система „бонус-малус на застрахователя“). Правилата включват реда и начина за коригиране на застрахователната премия, условията и критериите, които застрахователят е определил, както и начина, по който използва удостоверенията за предявени застрахователни претенции, при коригиране на премиите.

Застрахователят обаче не може да третира застрахования по дискриминационен начин, нито да увеличава необосновано премията му поради неговата националност или единствено въз основа на това, в коя държава е пребивавал. Когато използва удостоверение, издадено в друга държава членка, той е длъжен да го третира като такова, издадено в България, включително при прилагането на намаленията на премията, пише още в промените.

Според тях застрахователят трябва да публикува на сайта си общ преглед на приетите правила за използване на удостоверенията за предявени застрахователни претенции, когато изчислява премиите, без да оповестява чувствителна търговска информация или подробности относно тарифните си правила.

Със законопроекта се въвеждат нови дефиниции за „превозно средство“ и „използване на превозно средство“. Като за някои категории няма да се иска сключването на застраховка. Това са ремаркета категория О1 (до 750 килограма), самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW, велосипеди с двигател, индивидуални електрически превозни средства и самобалансиращи се превозни средства, тоест тротинетки.

istock
istock

Предвижда се още удостоверенията за застрахователни претенции да се издават централизирано от Гаранционния фонд въз основа на данните за застрахователни претенции, съдържащи се в поддържания от него електронен регистър.

Актуализират се минималните застрахователни суми по „Гражданска отговорност“, като:

- за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт тя става от 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на  левовата равностойност на 6 450 000 евро;

- за вреди на имущество (вещи) става от 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 1 300 000 евро.

Предлагат промени в плащането на обезщетения по „Гражданска отговорност“

Предвижда се застрахователят да създаде възможност за предявяване на застрахователни претенции по електронен път, като най-малкото обявява адрес на електронна поща за получаването им, като не се изисква подписването им с електронен подпис. За целите на уреждането на претенция застрахователят, съответно застрахователният посредник, може да създаде и съхранява копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, участвал в пътнотранспортно произшествие.
 
Въвежда се режим за обезщетяване на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застраховател в държавата на тяхното пребиваване чрез гаранционен механизъм, в който участват оправомощените компенсационни органи в държавите членки. Гаранционният фонд е определен за такъв орган в България.

istock
istock

В тази връзка, се предлага промяна на механизма на финансиране на фондовете на Гаранционния фонд. Предвижда се вноските в Обезпечителния фонд по „Гражданска отговорност“ да се определят като процент от начислената застрахователна премия, а не като фиксирана сума.

Предлагат се и изменения в Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с въвеждането на регистрационен режим за организациите за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери, както  и на такси за вписването им и осъществяването на общ финансов надзор върху тях. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg