Всеки гражданин, който притежава смартфон или таблет, ще може да получи достъп до своето електронно здравно досие. Това ще става чрез активиране на специално потребителско мобилно приложение „еЗдраве“ за достъп до електронното си здравно досие (еднократно свързване на досието с мобилното приложение) на мобилното си устройство. Това предвиждат промени в наредбата за функционирането на Националната здравноинформационна система.

Свързването може да стане по един от следните начини: лично от пациента, чрез оправомощени служители в съответната регионална здравна инспекция или районна здравноосигурителна каса по неговия постоянен или настоящ адрес, в офисите на „Информационно обслужване“ АД, а при техническа възможност – и чрез избрания от лицето личен (общопрактикуващ) лекар.

Сдвояването става чрез изтегляне на QR код, който се сканира в мобилното устройство на гражданина, чрез което той има достъп до своето електронно здравно досие. Свързването чрез оправомощено служебно лице се предоставя на място и безплатно.

Системата не изисква специални технически познания нито за гражданите, нито за извършващите свързването, тъй като на практика не се отличава от обичайните технически решения при масово използваните приложения, вкл. на битово ниво, уверяват от здравно министерство.
Предвижда се личните лекари, отговорните служители в РЗИ и в районните здравноосигурителни каси да получат техническа помощ под формата на видео  уроци, а при възникнали въпроси и затруднения ще се обаждат на контактен център, работещ в режим 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.

istock
istock

Достъпът на всеки гражданин до неговото електронно здравно досие е негово право, гарантирано от Закона за здравето и от Наредба No Н-6. Сега уредбата предвижда достъпът да става  с квалифициран електронен подпис (КЕП) или електронна идентификация по Закона за електронната идентификация.

Здравното ни досие ни праща съобщения за преглед

Въпреки че това е безплатно, изискванията за КЕП или електронна идентификация ограничават възможностите на огромната част от гражданите да достъпват своите електронни здравни записи. Тези изисквания важат и при реализиране на достъпа до досието чрез мобилното приложение еЗдраве (мобилен достъп).

В настоящия момент под 10% от гражданите в страната разполагат със сертификати за КЕП. Това ограничава възможностите за достъп до електронното здравно досие само до една малка част от населението, което от своя страна ограничава правата на по-голямата част от гражданите, пише в мотивите към проекта.

istock
istock

Освен потенциалното ограничаване на правата им, лишаването от достъп не дава възможност на гражданите да контролират характера и обема на изпълнените медицински дейности, които ги засягат лично. При невъзможност да бъдат проследявани и да бъдат достъпвани данните за предоставените им медицински услуги и издаваните медицински документи, гражданите са поставени в пасивна позиция и невъзможност да защитават ефективно своите права на пациенти. От друга страна контролът на гражданите върху тази информация е най-ефективното средство и за контрол на изразходването на обществените средства.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase