Предлагат се промени, с които се облекчава сключването на еднодневни трудови договори в земеделието.

Няма да се изисква регистрираните земеделски стопани да представят регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция "Земеделие", като наличието на регистрация ще се проверява по служебен ред от инспекцията по труда.

Това е заложено в проект на Наредба за промяна на Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.

Да приема ли работа на срочен договор

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации и на сайта на социалното министерство. Срокът за становища е до 20 февруари.

istock
istock

Предлагат се още промени, с които се създава възможност за тютюнопроизводителите да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с работници, които да извършват обработка на насаждения и ръчно прибиране на реколта от тютюн. 

Синдикат: Еднодневните договори не са от полза за работещите

Промените са свързани със Закона за изменение и допълнение на КТ (обн. ДВ бр. 107/2020 г.), с който се разшири кръга на лицата, които могат да сключват трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда, като се включиха в него и тютюнопроизводителите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg