длъжност

Работа

Особености при трансформиране на длъжност в администрацията

В случаите на трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока експертна длъжност, заемането на длъжността се извършва чрез същата процедура за конкурентен подбор. Това е така, тъй като се спазва ...

0

Работа

Преназначаване на по-висока длъжност в администрацията

Заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез подбор при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет. Този подзаконов нормативен акт е Наредбата за условията ...

0

Работа

Трансформиране на длъжност на държавен служител

При упражняване на правомощията си по ръководство и контрол на администрацията, органът по назначаването разполага с оперативната самостоятелност да прецени начина на организиране на администрацията, с ...

0

Образование

Учебниците могат да се окажат незадължителни в бъдеще

В бъдеще учебниците могат да се окажат незадължителни заради развитието на дигитални образователни платформи. Това каза пред БНТ министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.  Той даде пример ...

0

Образование

Настояват за 1880 лв. минимална заплата за асистентите в университетите

За не по-малко от 1880 лв. минимална месечна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища настояват от Националният браншов синдикат „Висше образование и наука" (ВОН-КНСБ), ...

0

Работа

В кои случаи можем да поискаме промяна на длъжността ни на работа

Най-често в практиката, преназначаването се прави на основание Кодекса на труда, който съдържа общата уредба за изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие. В закона е залегнал общият ...

1

Осигуряване

Обезщетение при постъпване на работа с по-ниско заплащане

Законът в България изрично урежда, че ако след съкращение по определение в Кодекса на труда, работникът или служителят е постъпил на нова работа с по-ниско трудово възнаграждение от полагащото му се обезщетение, ...

1

Работа

Да приема ли работа на срочен договор

Не са рядкост случаите, в които хората се питат каква е разликата между срочния трудов договор и договора за неопределено време. Най-вече ги притесняват въпросите, свързани с това дали ще бъдат ощетени ...

1

Съвети и мнения

МВФ иска да премахне ограничението за възраст заради Кристалина Георгиева

Съветът на изпълнителните директори на Международния валутен фонд издаде препоръка за отпадане на възрастовата граница за управляващия директор. Действащите правила изискват ръководителят на Фонда да ...

8

Спестяване

Клас прослужено време завинаги

Една отдавна сготвена манджа се притопли тази седмица – клас прослужено време. Всъщност инициатор за появата ѝ „на масата” бе вицепремиерът Валери Симеонов. Тази отживелица от социалистическо ...

16