електронно здравно досие

Здраве

Как ще влизаме в електронното си здравно досие

Всеки пациент ще може да проверява здравното си досие. По този начин повишаваме контрола на самите пациенти и над собствените им медицински данни. Пациентът ще вижда цялата информация за прегледите, изследванията ...

1

Здраве

Каква информация има в здравното ни досие

Електронното здравно досие е част от проект „Разработване и въвеждане на Национална здравноинформационна система. Като крайният срок  за изпълнение на проекта е краят на декември 2022 г. Това отговаря ...

0

Здраве

Кой и как ще има достъп до електронното ни здравно досие

Всички прегледи на пациентите ще се извършват в лекарски кабинет. Няма да бъде издадено нито електронно направление, нито електронна рецепта, нито направление за лабораторно изследване без да е присъствал ...

2