генерална дирекция селско стопанство и развитие на селските райони

Последни

Осигурени са 9 млн. евро за построяване на защитени жилища за деца

Проект ЗЕМЕДЕЛСКИ СВЯТ,Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони, № на договор АГРИ2011-012Около 9 млн. евро са осигурени за деинстуционализация ...

0

Последни

Зеленчукопроизводителите искат равни права и равни възможности

Проект ЗЕМЕДЕЛСКИ СВЯТ,Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони, № на договор АГРИ2011-012Равнопоставеност – за това ще настояват от асоциацията ...

0

Последни

България вече е на земеделската карта на Европа

Проект ЗЕМЕДЕЛСКИ СВЯТ,Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони, № на договор АГРИ2011-012 България вече е на земеделската карта на Европа. ...

0