граждански договор

Осигуряване

Колко повече удръжки ще плащат хората на граждански договор

Съюзът за стопанска инициатива намира за сериозни предвижданите промени в сферата на данъците и осигуровките от трудова дейност, отнасящи се до работата на хонорар. Това се казва в становище на съюза по ...

1

Работа

Как ще се отрази на доходите ни идеята гражданските договори да се приравнят на трудовите

Кабинетът обяви нов пакет от данъчни закони. Как ще ни засегнат промените и какво се предвижда в одобрения от правителството план? И как ще се отрази идеята гражданските договори да се приравнят на трудовите ...

1

Данъци

Ще има ли негативи за работника от обявяване на всичките му доходи

КНСБ подкрепя напълно идеята, че следва да се подобри контролът от страна на държавните институции и да се води по- ефективна борба срещу всички форми на избягване на осигурителни задължения, в т.ч. чрез ...

1

Данъци

Ще се приравни ли гражданският договор на трудовия

Бизнесът не подкрепя предложението за разширяване на обхвата на определението за „трудови правоотношения“. БСК настоява това предложение да бъде оттеглено, тъй като е несъобразено с редица закони и създава ...

1

Данъци

Предлагат увеличение на осигуровките по граждански договори

Бизнесът се обяви против приравняването на гражданския договор към трудовия. Това става ясно от становище на Асоциация на индустриалния капитал по предложените промени в редица данъчни закони от Министерство ...

0

Осигуряване

Социална закрила при работа без трудов договор, а на граждански

Позната практика за някои работодатели е да назначават своите служители вместо на трудов, на граждански договор, като реално изискват работникът и служителят да спазва работното време, да присъства активно ...

0

Осигуряване

Какви разходи ни поемат при работа на граждански договор

Нека припомним, че по т. нар. „граждански договори“ също се полага труд, но правният режим на договора не е подчинен на трудовото законодателство, като изпълнителят по принцип няма качеството „работник ...

0

Осигуряване

Може ли да работя на граждански договор по време на майчинство

В забързаното ежедневие и възможностите, които предлага пазарът на труда в България, много от настоящите майки или бъдещи такива са едва ли не принудени от обстоятелствата да съчетават както грижа за децата ...

0

Осигуряване

Уведомяване на работодател при сключване на граждански договор

Не са рядкост случаите, когато паралелно с изпълнението на задълженията ни по трудов договор, получаваме оферти за допълнителна работа под формата на граждански договор. Повечето хора изпитват притеснение ...

0

Данъци

Осигуровки и данъци по граждански договори

Граждански договор е договор, с който едно лице, наречено „изпълнител“, се задължава по поръчка на друго лице/фирма, наречени „възложител“, да предостави определен производствен резултат (веществен труд). Самото ...

2