Позната практика за някои работодатели е да назначават своите служители вместо на трудов, на граждански договор, като реално изискват работникът и служителят да спазва работното време, да присъства активно в трудовия процес и в абсолютно всички елементи на задълженията, които са характерни по трудовото правоотношение.

Какви са практиките относно сключването на гражданските договори и дали винаги се цели прикриване на законови изисквания при оформяне на взаимоотношенията работещ – работодател, отговор предоставя д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Може ли да работя на граждански договор по време на майчинство

По същество подобна практика представлява заобикаляне на закона, защото чрез нея се цели постигане на непозволен резултат с принципно позволени законови средства, като в случая всичко е за сметка на работещия. Непозволеният резултат се състои в намаляването на социалната закрила, която трудовото законодателство дава на работника или служителя.

istock
istock

Чрез заплащането под формата на „хонорар“ по граждански договор, работникът не се възползва от гаранциите, предвидени за трудовото възнаграждение. Това означава, че за разлика от трудовия, гражданският договор по принцип може много по-лесно да бъде прекратен от възложителя и работещият да бъде оставен без законова защита „на улицата“, защото осигуряването по граждански договор не покрива всички осигурени рискове и др.

Това е и причината подобна практика да бъде определена като порочна и е силно препоръчително работникът или служителят да не се съгласява с такава схема на заплащане, въпреки че на пръв поглед това изглежда примамливо и в интерес на двете страни.

Как да откажа предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Разбира се, не във всички случаи сключването на паралелни трудови и граждански договори е въпрос на избор за служителя. По-често тази ситуация е резултат на упражнен от работодателя своеобразен натиск.

В тези случаи контролните органи по спазване на трудовото законодателство, и по-конкретно - Инспекцията по труда, следва да упражнят правомощията си и да обявят сключените граждански договори за трудови, защото по тях се полага именно труд и те нарушават правилото на отношенията при предоставянето на работна сила да се уреждат само като трудови правоотношения.

istock
istock

Според закона, когато се установи такова нарушение, съществуването на трудовото правоотношение се обявява с постановление на Инспекцията по труда. В него се определя и началната дата на възникването на трудовото правоотношение.

Забрана за работа на друго място след като напуснем

Коректността изисква да се отбележи, че не винаги сключените граждански договори с работодателя са незаконни. Не са рядко случаите, в които страните по трудово правоотношение да договорят, че работникът или служителят ще предостави на работодателя услуга, която е извън кръга на трудовите му задължения. В тези ситуации предметът на гражданския договор се описва чрез конкретния резултат - изработване на вещ, изнасяне на лекция, заснемане на събитие и т.н.

Пример за законосъобразен граждански договор, съпътстващ трудовото правоотношение, е например предоставянето на услуга от страна на служителя, която не е свързана с изпълнението на задълженията по трудовия договор.

Справка:

чл. 1, ал. 2 КТ

чл. 405а, ал. 1 КТ

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.b