Законът в нашата страна сочи, че без значение дали са срочни или безсрочни, всички видове трудови договори могат да бъдат прекратявани по взаимно съгласие. В практиката дори работодателите (а често и служителите) предпочитат да прекратяват трудовите договори със своите служители по взаимно съгласие.

За работодателите това е най-изгодния вариант за прекратяване на трудови правоотношения, защото по този начин те дължат на работника или служителя по-малко обезщетения. Също така да не забравяме, че процедурата за прекратяване по взаимно съгласие е най-бързата и лесна от административна гледна точка.

Забрана за работа на друго място след като напуснем

От друга страна, когато договорът на някой е прекратен на това основание, то в изключително редки случи може успешно да спечели евентуално съдебно дело срещу своя работодател, когато реши да оспорва прекратяването на правоотношенията.

istock
istock

В много от случаите, работодателите предлагат на своите подчинени готова бланка за разписване, която е оформена като споразумение за прекратяване на взаимоотношенията им по взаимно съгласие, а работещите не знаят какво следва да направят, за да откажат. Какви са вариантите за това и какви права имат хората, отговоря д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Трудов стаж при работа на граждански договор

Преди всичко трябва да знаете, че следва да прочетете всички подробности в документацията – причина за уволнението, законовото основание, срокове на предизвестието, обезщетенията, които ви начисляват и др. Имайте предвид също, че не сте задължен да подпишете документите веднага.

Помолете служителя да ви остави време за да се запознаете с документите. Ако не се чувствате сигурен, че разбирате написаното в документите, задължително се консултирайте с човек, който е запознат с материята, за да ви обясни подробно какво следва за всеки отделен случай.

Предложението и съгласието за прекратяване на договора трябва да са в писмена форма и съгласието да е получено от направилата предложението страна в 7-дневния срок от получаването на молбата. Това означава, че имате право в рамките на 7-дневен срок да обмислите своето решение. Ако процедурата за това не бъде спазена, прекратяването на трудовия договор ще бъде извън законовите норми.

istock
istock

Понеже става въпрос за прекратяване по взаимно съгласие, то следва, че е достатъчно да не разпишете предложението, което ще бъде напълно достатъчно да направите своя отказ. В закона няма допълнителни изисквания за предоставяне на мотивирани отговори защо не сте приели това предложение. Ако някой се опитва да ви притиска и затруднява с подобни изисквания, то следва да знаете, че това действие от негова страна е абсолютно незаконно.

Кой работодател изплаща обезщетението при пенсиониране

Същото важи и за работодателите, когато инициативата за прекратяване на договора по взаимно съгласие е от страна на работника или служителя – няма изискване работодателят веднага да се произнесе по направеното предложение, както и няма основание да му бъдат търсени мотиви при евентуален отказ да приеме.

В случаите на липса на какъвто и да било отговор на някоя от страните, това е равнозначно на мълчалив отказ. Ако пък едната от страните се съгласи с прекратяването, но иска прекратяването на договора да бъде от друга дата, отново не се счита за постигнато взаимно съгласие.

Справка:

чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg