В Кодекса на труда няма предвидени ограничения за работници или служители, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да продължат да работят по трудовото си правоотношение.

Работодателят има право да прекратява трудовия договор на работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не е длъжен.

Как ще се отпуска европейска пенсия


Ето защо не са рядкост случаите, в които работещите, макар и придобили право на пенсия, без да се пенсионират, напускат настоящата си работа, започвайки веднага нова такава в друго предприятие, което няма общо с предишното, а често и на различна позиция от досегашната.

iStock
iStock

В подобни случаи, когато работещите решат да упражнят правото си на пенсия, обикновено изискват обезщетението си при пенсиониране от последния работодател, при когото са работили. От кой работодател обаче се дължи обезщетението при пенсиониране – от работодателя, при прекратяване на трудовото правоотношение, при когото работникът или служителят първоначално е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, или работникът или служителят, съобразно своя интерес, може да претендира изплащане на обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение от последващ работодател? Отговор на въпросът дава д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Все по-малко хора се пенсионират

Работникът или служителят следва да реализира правото си на обезщетение при този работодател и по това правоотношение, при действието на което е възникнало правото му на пенсия. Това означава, че обезщетението при пенсиониране се дължи от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, при когото първоначално е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Ако впоследствие работникът или служителят отново постъпи на работа, независимо дали се е пенсионирал, при следващото прекратяване на трудовото правоотношение, той няма право на това обезщетение. Претенцията спрямо работодателя, при когото правото е първоначално възникнало обаче се запазва на общо основание, стига да не е погасена по давност.

iStock
iStock

Ако работникът или служителят е придобил право на обезщетение при пенсиониране при предходно прекратяване на трудовото правоотношение, той няма право на обезщетение на същото основание от следващия работодател, като без значение е обстоятелството дали той реално е получил обезщетение при предходното уволнение. От значение е обстоятелството, че той вече е придобил правото на обезщетение пред другия работодател.

Как да получите документи за стаж и доход при пенсиониране

Припомням, че в кодекса на труда изрично е записано, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Законът изрично казва, че това обезщетение може да се изплаща само веднъж.

Справка:

чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg