кладенци

Услуги

Предлагат нови правила за кладенците и водопроводите

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага нова Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, която  отменя сега действащата Наредба № 2 от 2005 ...

0

Имоти

Окончателно: Удължиха срока за регистрация на кладенци на 3 години

Парламентът удължи срока за регистрация на кладенци за собствени потребности с три години - до 28 ноември 2025 година. Това стана с приемането на второ четене на промените в Закона за опазване на околната ...

0

Имоти

Отлагат срока за регистриране на кладенци

Срокът за регистрация на кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани, разположени в границите на населените места и селищните образувания, да бъде удължен с още три години - до 28 ноември ...

0

Имоти

Регистрацията на кладенците да се отложи иска и екоминистерството

Министерството на околната среда и водите подкрепя предложението за удължаване на срока за регистрация на кладенците. Това става ясно от становище на ведомството, публикувано на сайта на Народното събрание. ...

2

Имоти

Предлагат нов срок за регистрация на кладенците

Да се удължи срокът за регистрация на кладенците, които се ползват за собствени нужди. Това предвиждат два законопроекта за промени в Закона за опазване на околната среда, които са внесени в Народното ...

7

Последни

Кладенци и навеси ще се строят без разрешение от общината

Отпада изискването за разрешение за строеж на кладенци, навеси, чешми, септични ями и временни тоалетни и леки постройки за инвентар и отоплителни материали. Това става с промените в Закона за устройството ...

0