медицинско

Работа

Задължително ли е медицинското при започване на работа

Въпросът относно необходимостта от медицинско свидетелство често се задава, когато чакаме на опашката при личния си лекар или когато фирмата, в която ще започваме работа, изисква представяне на медицинското ...

1

Здраве

Даваме на работодателя медицинското в запечатан плик

При постъпване на работа, служителят предоставя в запечатан плик на работодателя попълнена карта за предварителен медицински преглед и копия на експертни решения на териториалната експертна лекарска комисия(ТЕЛК)/Националната ...

2

Работа

Кога ни трябва медицинско за работата

В практиката всеки е представял медицинско свидетелство по най-различни поводи. Дали обаче спрямо закона е необходимо да представим медицинско свидетелство и преди да започнем работа, или това е само изискване ...

0