В практиката всеки е представял медицинско свидетелство по най-различни поводи. Дали обаче спрямо закона е необходимо да представим медицинско свидетелство и преди да започнем работа, или това е само изискване на отделни работодатели?

Този въпрос си задава всеки работещ, когато е нареден на опашката при личния си лекар, когато от фирмата, в която ще започва работа са изискали да представи медицинско свидетелство, преди да подпише трудовия си договор.

В същото време си задаваме и въпроса дали има вариант служебно да се прехвърлят данните за здравния ни статус между фирмите, в които сме работили, когато сменям работа например.

Как работодателите ще пазят служителите си от коронавируса

Законодателството в България дава отговор на тези въпроси.

На основание Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определени в специална Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

istock
istock

Спрямо наредбата, на задължителен предварителен медицински преглед подлежат:

1. лицата, които постъпват на работа за първи път;

2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;

3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.

Какви промени ще има при болничните

Следователно лицето, започващо работа, трябва да представи карта за предварителен медицински преглед.

Важно е да знаем, че служебното изискване и предоставяне на досиетата между службите също е уредено в Наредбата за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Тя урежда, че здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие.

istock
istock

Предвид особеностите на националното законодателство и практики в държавите-членки на ЕС е възможно да има установен различен ред за трудово-медицинско обслужване и здравно наблюдение на работещите в държавата-членка в която е протекъл предшестващия трудов стаж на работещия.

При всички случаи ангажимент на службата по трудова медицина е да потърси по служебен път информация относно провежданото му медицинско наблюдение, която да включи в личното здравно досие.

Справка:

чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 2. ал. 1 от Наредба № 3 от 28.02.1987 г.

чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg