необслужвани кредити

Кредитиране

Какво очаква БНБ за кредитите у нас

В  своята Макроикономическа  прогноза БНБ предвижда през 2021 г. годишният растеж на кредита за неправителствения сектор да се ускори до 7,3% главно под влияние на  силното нарастване  на  кредита  за  ...

0

Кредитиране

Колко кредити у нас не се обслужват

3,27 млрд. лева е обемът на необслужваните кредити в банковата система към края на юни, Към края на  второто  тримесечие на 2021 г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни) спада дo 3,273 ...

0

Кредитиране

Повече необслужвани заеми след мораториума

Част от длъжниците, които са повлияни в значителна степен или за продължителен срок от пандемичните ограничения и икономическия спад, ще бъдат затруднени редовно да обслужват вземанията си и това ще доведе ...

0

Кредитиране

75% от малките фирми не обслужват кредитите си

Повече от 20% от малките и средни предприятия в страната имат затруднения с възстановяването на производството след последствията на Covid кризата. С необслужвани банкови кредити са повече от 75 на ...

0