Част от длъжниците, които са повлияни в значителна степен или за продължителен срок от пандемичните ограничения и икономическия спад, ще бъдат затруднени редовно да обслужват вземанията си и това ще доведе до ръст на необслужваните кредити.

Това се казва в прогноза на БНБ, публикувана в тримесечното издание „Банките в България“.

В края на първото тримесечие на 2021 г. обемът на необслужваните кредити в банковата система се запази относително непроменен на тримесечна база, посочват от БНБ.

За периода януари –март се наблюдава нарастване на брутния размер, както на подадените, така и на одобрените вземания под мораториум. Като движещи фактори за тази тенденция могат да се изтъкнат, от една страна епидемичната обстановка и ограничителните мерки, а от друга – удължаването на срока за подаване на искания до края на март 2021 г. и за отсрочването – максимално до края на 2021 г., но не повече от общо 9 месеца, пише в анализа.

Според условията на мораториума обхванатите кредити няма да бъдат обект на стандартните правила за прекласифициране като необслужвани или преструктурирани и могат да останат в категорията „обслужвани кредити със значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване – фаза 2“.

Не мога да погасявам кредита си – какви са вариантите

Прегледът на актуалната информация сочи значително по-високи дялове на фаза 2 при кредитите, за които е приложен мораториум, отколкото при общо кредитите от съответния вид (предприятия и домакинства).

istock
istock

Ефектът ще се наблюдава в различна степен до 31 декември 2021 г., когато изтича срокът на неговото действие. През този период поетапно ще изтича договореният или максимално допустимият срок на мораториума, съответно ще се изменя пропорцията „активен“ мораториум/ мораториум с изтекъл срок (27% към 73% към 31 март 2021 г.), посочват от БНБ.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg