В  своята Макроикономическа  прогноза БНБ предвижда през 2021 г. годишният растеж на кредита за неправителствения сектор да се ускори до 7,3% главно под влияние на  силното нарастване  на  кредита  за  домакинства. Това се казва в „Икономиката и банковият сектор на България през третото тримесечие на 2021г.“, публикуван от Асоциацията на банките в България (АББ).

Увеличаващото  се  търсене  на потребителски  и  особено  на  жилищни  кредити  в  условията  на  продължаващо възстановяване на икономическата активност и благоприятни перспективи за пазара на жилища, запазващите се на ниски нива лихвени проценти и облекчаването на кредитните стандарти от  страна  на  банките,  според  БНБ, ще  допринасят  за ускоряването  на годишния растеж на кредита за домакинства, пише в анализа.

В периода 2022-2023 г. БНБ очаква растежа на кредита за фирмите да следва плавна тенденция към ускоряване под влияние на прогнозираното нарастване на частните инвестиции и на търсенето от фирмите на банков ресурс за инвестиционни цели в условията на запазващи се ниски равнища на лихвените проценти.

В края на септември 2021г. общата сума на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства), отчитани като салда, според паричната статистика на БНБ, се повишава със 7,3% на годишна база до 64,34 млрд. лв. от 62,66 млрд. лв. в края на юни 2021 г.

Жилищен кредит в дигитална ера – вече всичко е по-лесно 

Към края на третото тримесечие на 2021 г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни) спада дo 3,2 млрд. лв. от 3,273 млрд. лв. тримесечие по-рано. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 4,34% от 4,58%, колкото бе в края на юни 2021 г., според изчисления на базата на данни от управление „Банков надзор“ на БНБ.

istock
istock

В края на третото тримесечие на 2021 г. при бизнесът делът се понижава до 4,79% от 5% три месеца по-рано. Спрямо предходното тримесечие при жилищните кредити нивото се понижава до 2,21% от 2,46%. Делът на необслужваните потребителски кредити спада до 6,17% от 6,43%. Към края на септември 2021 г. необслужваните фирмени кредити възлизат на 1,873 млрд. лв.

В сегмента на жилищните кредити се отбелязва понижение до 335,9 млн. лв. от 360,2 млн. лв., в сравнение с предходното тримесечие, докато необслужваните потребителски кредити са в размер на 866,6 млн. лв., спрямо 876,2 млн. лв. тримесечие по-рано.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg