публична длъжност

Работа

Кога има конфликт на интереси за работещи на публична длъжност

Понятието „конфликт на интереси“ е често споменавано в българския ефир, особено във времена на политически нестабилност и политически борби, които често губят както моралните, така и юридическите граници. Не ...

2

Работа

Ограничения след отстраняване от публична длъжност

При отстраняване от публична длъжност, лицата, които са я заемали, имат ограничения при постъпването им на следваща месторабота. Тези ограничения не важат за упражняването на всяка една професия и са насочени ...

1

Работа

Кога има ограничения за заемане на публична длъжност

Когато някой има намерение да заеме публична длъжност, много прецизно трябва да провери дали спазва изискванията на закона, защото в противен случай, основанията за неговото отстраняване ще бъдат налични. Ограниченията ...

0