разрешение

Работа

Достъп на чужденци до пазара на труда без разрешение или регистрация

Съгласно закона в България, чужденец е всяко лице, което не е български гражданин. Достъпът до пазара на труда в страната на чужденци се регулира по различен начин според гражданството на съответното лице. За ...

1

Работа

Разрешение за извършване на дейности на свободна практика на чужденец

Един от важните въпроси, които някак си остават на втори план в публичното пространство, е как е уреден въпросът с разрешението за достъп до пазара на труда на гражданите от трети страни, които упражняват ...

0

Услуги

Трябва ли разрешение за ремонт на жилище в блок

Какво се случва с конструкцията на многофамилни жилищни сгради, когато без експертно разрешение се събарят стени, усвояват балкони, преместват се врати и водопроводи? Когато се започва ремонт, свързан ...

1

Имоти

Заявяваме онлайн разрешение за строеж и скици

Нови 12 електронни услуги, свързани с устройството на територията, могат да се заявяват чрез информационния портала на Държавна агенция „Електронно управление“. Направление „Архитектура и градоустройство“ ...

0

Данъци

България – ниски данъци, бърз интернет и добра аутсорсинг среда

Страната ни има много добри конкурентни позиции в целия свят по ниски данъци, състояние на 4G мрежата и като локация, привличаща фирми от аутсорсинга, което ни нарежда сред първите 10 държави в глобален ...

1

Последни

Дадоха 3 концесии за добив и 4 разрешения за проучване на подземни богатства

Правителството предостави три концесии за добив на подземни богатства, съобщиха от  пресслужбата на Министерския съвет. За срок от 25 години Пътстрой-Габрово АД, гр. Габрово, получи разрешение за ...

0