За минаване на задължителния годишен технически преглед на автомобила се изисква бележка за платен данък МПС.

Ако притежавате автомобил, но още не сте го регистрирали в общината, трябва да предприемете нужните действия. Кога можете да се позовете на изтекла давност и да си спестите част от дължимите суми?

Действително, публичните задължения се погасяват с петгодишна давност, като срокът тече, считано от следващата година след годината, в която е възникнало задължението, обяснява адвокат Николина Митова.

Как се продава български автомобил в чужбина

 

Плосък данък и тежест върху труда 

 

България вече не е с най-нисък корпоративен данък в ЕС 

 

Необходимо е да подадете декларация съгласно Закона за местните данъци и такси и да регистрирате извършената покупко-продажба, както и да подадете възражение по образец, което ще ви предоставят в общината за погасяване на съответните задължения по давност.

За всяка година възниква отделно задължение за данък МПС, допълва адвокат Антоанета Стаматова. Погасителната давност за всяко едно задължение е 5 години и започва да тече от 1 януари на следващата година, когато е трябвали да бъде платено.

Така например за 2011 г. давността за погасяване на задължението за данък МПС за 2011 г. е започнало да тече на 1 януари 2012 г. и е изтекла на 31 декември 2016 г., но данъкът за периода от 2012 до 2016 г. не е погасен по давност.

Що се отнася до налагането на глоба, затова че МПС не е регистрирано в срок, юристът счита че такава няма да ви бъде наложена, ако са изминали повече от два години от датата на извършване на данъчното нарушение – неизпълнение на задължение за деклариране и в този случай акт за нарушение не се съставя и съответно глоба не може да бъде наложена.

Давността не се прилага служебно, подчертава адвокат Румена Симеонова. Освен това срокът й не бива да се тълкува превратно – всъщност не се погасяват всичките пет години назад, а се погасява всяко плащане, от падежната дата на което е изтекъл 5 годишен срок.

Когато става въпрос за данъци, този срок тече от 1 януари на годината, следваща тази, за която се е дължал данъкът. В разгледания случай погасен по давност е само данъкът за 2011 г. Глоба за закъснялото деклариране обаче не може да ви бъде наложена или, ако ви бъде наложена, ще отпадне при обжалване в съда.