Националната агенция за приходите (НАП) и Асоциацията на банките в България се споразумяха удостоверенията за наличие или липса на задължения за клиентите на банките при предоставянето на кредити да се заявяват и получават изцяло електронно.

Очаква се електронният обмен да започне в близките месеци, съобщиха от НАП.

Това е важна промяна - в момента гражданите, които искат кредит, първо губят време по опашки в НАП, откъдето трябва да им издадат важния документ. После те трябва да се върнат обратно до банката, която им го иска.

ГЕРБ предлага 10-годишна давност за дългове 

 

Ограничава се продажбата на фирми с дългове към хазната 

 

БГ домакинствата с най-малко спестявания и дългове в ЕС

 

По закон издаването на удостоверение за липса на борч към хазната е безплатно, а справката отнема до седем дни. Най-често обаче данъчните правят справката на момента.

В същото време всички държавни органи и общини, които изискват клиентите им да представят удостоверения за дължими данъци, също ще получават тази информация от данъчните онлайн. Промените са записани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и влизат в сила от началото на 2018 г.

В момента над 100 закона и наредби изискват граждани и фирми да представят пред различни държавни и общински институции такива удостоверения, като всяка година НАП издава около 400 000 документа на хартия.