Депутатите решиха окончателно полученият в натура доход от служителя или управителя на фирмата да се облага със ставка от 10%, ако е свързан с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи – например служебни автомобили, телефони или имоти. 

Това стана с приети на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, станали известни като „данък уикенд“. Промените влизат със задна дата – от началото на 2016 г.

Новият налог влиза в сила от 1 януари тази година

Фирмите ще избират дали да плащат 10% върху доходите на служителите в натура или ще начисляват 10% подоходен данък плюс осигуровки, предвиждат промените. Така освен че ще плаща ДДС върху част от ползваните фирмени активи, бизнесът ще трябва да внася и преки данъци.

Депутатите регламентираха и числови прагове, които показват каква част за конкретни видове активи се приема, че е за лично ползване, и каква за служебно.

За служебните автомобили бизнесът сам ще определя доколко колите се ползват за лични нужди според изминатите километри. Дава се възможност и за фиксирано разделяне – 50% за служебни цели и 50% за лични.

Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват служебно и за лично ползване, се признават за данъчни цели и ако не е издаден пътен лист или друг подобен документ, записа парламентът.