Главната инспекция по труда подсилва екипите си в морските курорти с инспектори от другите части на страната.

Обектите със сезонен характер се считат за  рискови, тъй като има незаконно наемане на работници, заяви експертът от ГИТ Дина Христова:

„Контролните органи на агенцията акцентират върху превенцията на недекларирания труд, работа без трудов договор да не се допуска. Проверяваме също за законосъобразното наемане на непълнолетните лица и на чужденците – дали част от възнагражденията не се плащат на ръка.“