Как може да проверите дали вашите здравноосигурителни права са прекъснати, съветват експертите на НАП. Това става:
 

- чрез електронната услуга на НАП "Здравноосигурителен статус". Вижте: Описание на услугата
- чрез обаждане на телефон 0700 18 700 Информационен център на Национална агенция за приходите (НАП), на цената на един разговор;
- на място, в офисите и териториалните дирекции на НАП (ТД на НАП) в страната.
 
Кога губите здравноосигурителни права?
 

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители; лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и др.) се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.
 
Как да възстановите здравноосигурителните си права?
 
Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени  правата трябва да са заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца. 
 
Как да платите здравноосигурителните си вноски?
 
По банков път.
 
Осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка за здравноосигурителни вноски на компетентната ТД на НАП.

Здравното осигуряване на Едноличен търговец (ЕТ)
   
Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.

С пощенски запис.
Чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения по интернет.

istock
istock

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга на НАП "Здравноосигурителен калкулатор".
 
Необходимо е да знаете, че дължимите здравноосигурителни вноски, се внасят в размерите, определени за съответните периоди, за които се дължат.
 
Вноските за здравно осигуряване за лицата, които се осигуряват за своя сметка, се дължат до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg