Дължимият данък от продажба на имот зависи от различни фактори, посочва адвокат Милена Миткова. Важно е кога е придобит имотът и на какво основание (продажба, дарение и т.н.). Данъкът зависи още от вида на имота (жилище, земя), дали лицето има други продажби на имоти през годината и т.н.

Дължи се данък само върху разликата, която се получава между цената на придобиване и продажната цена. Тази разлика се намалява с 10% нормативно признати разходи, а остатъкът се облага с 10% данък.

В случая цената на придобиване ще е данъчната оценка, разяснява юристът. Например: данъчна оценка – 1000 лв., продажна цена – 1500 лв. Разликата в случая е 500 лв. Тя се намалява с 10% и става 450 лв. Върху тази сума – 450 лв. дължите данък доход.

Ако не ползвате някакви специални данъчни облекчения, ще дължите данък в размер на 45 лв. Този доход се декларира в годишната декларация, която се подава до края на месец април за доходи, получени през предходната година.

Не се дължи данък, когато доходът е от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години.

Необлагаеми са и доходите, придобити от продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им. Условието е между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от пет години.

При наемане на имот наемателят дължи данък, който се внася авансово, само ако: наемодателят е физическо лице, а наемателят е фирма или самоосигуряващо се лице (адвокат, лекар и т.н.) и помещението се ползва от самоосигуряващото се лице за негова дейност. Ако и наемодателят, и наемателят са физически лица или фирми, наемателят не дължи и не внася данък.

В случай, че има данък, наемателят трябва да представи на наемодателя служебна бележка по образец и сметка за изплатени суми. Те могат да бъдат намерени в сайта на НАП. Там са отразени изплатените суми за наем и удържаните суми за данък, както и платен данък (ако е платен).

Задълженото лице е наемателят. Ако той е удържал сумата за данък, но не го е внесъл в НАП, санкциите са за него. Към данъчната си декларация наемодателят добавя един екземпляр от тези служебни бележки. Те се съставят в три екземпляра – по един за страните и един за НАП. Подписват се и от двамата.

За 2013 г. има промени, припомня Миткова. Новото е, че авансовият данък ще се внася на три месеца, а служебни бележки ще се издават веднъж годишно за цялата сума.

Очакваме Вашите въпроси и запитвания по казуси на pariteni@netinfocompany.bg. Ние ще търсим нужните Ви отговори и ще предлагаме ефективните решения според експертите в съответните области.